Samrådsmöte - nationella minoriteter

Terve, Bures, Bahtalo, Lattjo dives, Hei, Shólem aléichem, Hej!

Inbjudan från Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen till samråd om nationella minoritetsfrågor i förskola och skola. Alla är välkomna och du behöver inte representera en förening eller liknande. Vi bjuder på enklare förtäring

Tid: Måndag den 29 april 2024, klockan 17.30 till 19.00
Lokal : Resurscentrum, Norra strandgatan 5. Det 5:e magazinet med ingång från vattnet.
Kontakt : nils.bertil.heikka@skol.lulea.se

Om du vill medverka via digital länk så meddelar du detta i förväg till nils.bertil.heikka@skol.lulea.se

Välkommen!

Sidan uppdaterades den 16 april 2024