Definition av grundläggande kunskaper i modersmål, grundskolan årskurs 1-9

För att beviljas modersmålsundervisning ska eleven ha grundläggande kunskaper i modersmålet.

Detta gäller ej nationella minoritetsspråken som har utökade rättigheter.

Årskurs 1–3 

 • Eleven visar förståelse för korta enkla texter, instruktioner, samt elevnära ord och enkla fraser. 
 • Eleven kommunicerar aktivt/passivt på modersmål på ett enkelt sätt. 
 • Eleven deltar i/visar förståelse i elevnära samtal.  
 • Eleven känner igen en del av språkets alfabet/tecken (nyanlända elever utan skolbakgrund undantas). 

Årskurs 4–6 

 • Eleven läser elevnära åldersanpassade texter på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund får texten uppläst). 
 • Eleven visar förståelse för de lästa texterna genom att svara på frågor/ställa frågor till texten. 
 • Eleven resonerar kring de lästa texterna om texternas budskap utifrån egna erfarenheter. 
 • Eleven deltar i åldersanpassade samtal på ett enkelt sätt. 
 • Eleven skriver enklare texter på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund skapar texter som läraren skriver ner). 

Årkurs 7–9 

 • Eleven läser åldersanpassade texter på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund får texten uppläst). 
 • Eleven visar förståelsen av de lästa texterna genom att svara på frågor, samt ställa frågor utifrån texterna. 
 • Eleven kan till viss del läsa mellan raderna. 
 • Eleven deltar i åldersanpassade samtal. 
 • Eleven skriver enklare, sammanhängande texter med anpassning till texttypernas typiska uppbyggnad på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund skapar texter som läraren skriver ner). 

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023