Unikum – Uusi opiskelufuurymmi Luulajan kunnassa (Meänkieli)

18 elokuusta lähtien 2021 Unikum oon uusi opiskelufuurymmi Luulajan kunnan esikouluissa ja kouluissa. Opiskelufuurymmi pittää tukea koulun komynikasuunia huoltajitten kansa niin ette sie selvälä laila saatat seurata sinun lapsen kehitystä.

Unikum:issa sie huoltajanna saatat:

  • Saaja informasuunia petakookilta
  • Seurata lapsitten oppimista opiskelulokissa (esikoulu)
  • Nähhä lausuntoja (koulu)

Päästä käynthiin

Niitä oon olemassa kaks tappaa sulle huoltajanna ette käyttää Unikum:iä, niin webbilukian kautta taattorissa/lukuplatassa/mupilissa elikkä apissa Unikum Familj. Met suosittelemma ette sie käytät appia.

Halvaaks laajata alle apin? Käytä hakusanoja ”Unikum Familj” Google Play:ssä (Android) elikkä App Store:ssa (iOS)

Milläs laila huoltaja lokkaa sisäle?

Huoltaja lokkaa sisäle pankko-id:lä apissa. Jos sie et käytä appia sie lokkaat sisäle sisälelokkaussivun kautta Unikum App Login Select

Sisälelokkaussivula sie valikoittet Luulajan kunta Huoltaja

Unikum eri kielilä

Nykytilantheessa Unikum Familj appi oon ruottiksi ja englantinkielelä. Sie saatat valikoittea ette saaja tekstin käänetyksi Google översätt:in kautta. Sitä toimintaa ei mene käyttää apissa, mutta sie saatat valikoittea ette käyttää Unikum webbivärsuunin mupilissa elikkä lokata sisäle taattorin kautta.

Katto mielelhääns päästä käynthiin filmiä:

Unikum familj esikoulussa: https://youtu.be/-0_o5CXv6LI External link.
(HUOMIO! oon vain ruottiksi)

Unikum familj koulussa: https://youtu.be/CNMNJcgM1nY External link.
(saattaa kääntää tekstiä muihiin kiehliin)

Sidan uppdaterades den 15 July 2022