Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

I samarbete med Luleå tekniska universitet och lärarutbildningen  skapar vi goda förutsättningar för dig som student för din verksamhetsförlagda utbildning. Du kommer att handledas av våra pedagoger som har relevant utbildning och erfarenhet och som  känner ett stort engagemang för sitt yrke.

Som student under din VFU får du möjligheter att ta del av både praktiska och teoretiska kunskaper som utvecklar dina färdigheter och kompetenser. VFU:n kommer därför att bli en värdefull del av din utbildning.  ​

Genom att våra skolor knyts till lärarutbildningen och vetenskap och forskning så blir också vår medverkan viktig för vår egen skolutveckling. Vi ser gärna att du väljer att göra ett examensarbete som knyter an till våra prioriterade utvecklingsområden.

När du avslutar din lärarutbildning så hoppas vi få hälsa dig välkommen som medarbetare till någon av våra förskolor eller skolor.

Vill du veta mer om VFU i Luleå?

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningens VFU-samordnare 
Susann Sunnarve
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 26 oktober 2021