Kvalitet och utveckling

För att utveckla utbildningen och förbättra resultat och måluppfyllelse i kommunens förskolor och skolor har vi ett systematiskt kvalitetsarbete.

Genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och analysera resultaten så identifierar vi utvecklingsområden och kan planera och arbeta för förbättringar.

Minimera
Kvalitet

Planer, verksamhetsberättelser och kvalitetsrapporter
I huvudmannens kvalitetsrapport beskriver och analyserar vi resultaten och prioriterar utvecklingsområden. I verksamhetsplanen samlas all prioriterad styrning för ett aktuellt år. Den följs upp i delårsrapporter på tertial och verksamhetsberättelse för hela kalenderåret.

Jämför förskolor och skolor i Luleå
I jämförelsetjänsten kan du jämföra förskolor och skolor i kommunen.

Prioriterade utvecklingsområden - Luleå kommuns förskolor och skolor
Varje förskola och skola gör sina kvalitetsredovisningar och prioriterade utvecklingsområden. De kommunala förskolornas och skolornas prioriterade utvecklingsområden samlas nedan.

Skolverkets statistikdatabas - sök statistik om förskola och skolalänk till annan webbplats

Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats
I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten på din enhet eller i din kommun. Urval och vyer är färdiga, och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten.

Välja skola - Skolverketlänk till annan webbplats
På Välja skola presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor i hela landet. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.