Kvalitet och utveckling

För att utveckla utbildningen och förbättra resultat och måluppfyllelse i kommunens förskolor och skolor har vi ett systematiskt kvalitetsarbete.

Genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och analysera resultaten så identifierar vi utvecklingsområden och kan planera och arbeta för förbättringar.

Kvalitet

Planer, verksamhetsberättelse och kvalitetsrapporter

I huvudmannens kvalitetsrapport beskriver och analyserar vi resultaten och prioriterar utvecklingsområden. I verksamhetsplanen samlas all prioriterad styrning för ett aktuellt år. Den följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse för hela kalenderåret.
Planer, verksamhetsberättelser och kvalitetsrapporter

Prioriterade utvecklingsområden

Alla förskolor och skolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och därefter beslutas vad förskolan eller skolan ska göra för att bli bättre.
Prioriterade utvecklingsområden, Luleå kommuns förskolor och skolor

Länkar till statistik och jämförelsetal

Sidan uppdaterades den 11 december 2023