Planer, verksamhetsberättelse och kvalitetsrapporter

Huvudmannen barn- och utbildningsnämndens planer och uppföljningar.

Barn- och utbildningsnämndens planer

I verksamhetsplanen samlas all prioriterad styrning för ett aktuellt år. Den följs upp i delårsrapporter på tertial och verksamhetsberättelse för hela kalenderåret.

Verksamhetsplan BUN 2023 Pdf, 1.8 MB.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering Pdf, 2 MB.

Verksamhetsberättelse och delårsrapporter

Delårsrapport görs två gånger per år; 30 april och 31 augusti och är en prognos för hur barn- och utbildningsnämndens verksamheters mål uppnås vid årets slut.
En slutlig uppföljning av verksamhetsåret - verksamhetsberättelsen görs i december. Verksamhetsberättelsen är nämndens årsredovisning för det gångna året.

2023:
Delårsrapport 1, 2023 Pdf, 1.8 MB.

2022:
Verksamhetsberättelse 2022 - barn- och utbildningsnämnden Pdf, 3.9 MB.
Delårsrapport 1, 2022 Pdf, 8 MB.
Delårsrapport 2, 2022 Pdf, 1018.9 kB.

2021:
Verksamhetsberättelse 2021 - barn- och utbildningsnämnden Pdf, 2.2 MB.
Delårsrapport 1, 2021 Pdf, 1.3 MB.
Delårsrapport 2, 2021 Pdf, 1.2 MB.

Sidan uppdaterades den 31 maj 2023