Planer, verksamhetsberättelse och kvalitetsrapporter

Huvudmannens planer och redovisningar för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Minimera
Verksamhetsberättelse och delårsrapporter

Delårsrapport görs två gånger per år; 30 april och 31 augusti och är en prognos för hur barn- och utbildningsnämndens verksamheters mål uppnås vid årets slut.
En slutlig uppföljning av verksamhetsåret - verksamhetsberättelsen - görs i december. Verksamhetsberättelsen är nämndens årsredovisning för det gångna året.

2018:
Delårsrapport 1 2018

2017:
Verksamhetsberättelse 2017 - Barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport 2 2017öppnas i nytt fönster 
Delårsrapport 1 2017öppnas i nytt fönster

2016:
Verksamhetsberättelse 2016 - Barn- och utbildningsnämndenöppnas i nytt fönster
Delårsrapport 1 2016-04-30öppnas i nytt fönster

Minimera
Kvalitetsrapporter