Planer, årsuppföljning och kvalitetsrapporter

Huvudmannen barn- och utbildningsnämndens planer och uppföljningar.

Barn- och utbildningsnämnden

Planer

I verksamhetsplanen samlas all prioriterad styrning för ett aktuellt år. Den följs upp i delårsrapporter på tertial och verksamhetsberättelse för hela kalenderåret.

Sidan uppdaterades den 19 mars 2024