Idrottsutbildning

Luleå gymnasieskola gillar idrott! Vi har därför anpassat utbildningen på fyra av våra program för att du ska kunna kombinera skola med idrott om du utövar basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot eller konståkning.

Det finns tre olika idrottsprofileringar som kan väljas beroende på idrott och vilken typ av satsning du gör:

 • Riksidrottsgymnasium (RIG) inom basket
 • Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom idrotterna basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning
 • Lokal idrottsutbildning (LIU) inom alpin skidåkning, ishockey samt individuella idrotter i överenskommelse med rektor för Idrottsgymnasiet (se intresseval för LIU)

För NIU och Riksbasketgymnasiet krävs ett idrottsligt urval förutom den vanliga ansökan till gymnasieprogram. Läs mer nedan om hur du ansöker till de olika profilerna. Som idrottselev går du i en ”idrottsklass” inom ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet.

Om du blir antagen på NIU kan du välja att gå barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet.

Du som blir antagen till Riksbasketgymnasium har rätt att söka samtliga program inom Luleå Gymnasieskola, men största möjligheten att få ett idrottsvänligt schema är inom de fyra program som är aktuella för NIU i och med att det är särskilt anpassade för kombination idrott med studier.

Du som önskar gå LIU kan välja mellan barn-och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet.

Riksbasketgymnasium (RIG)

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen för de som söker RIG är uppdelad i ett antal steg (provträningar) där sökande antingen kan få tidigt avslag eller gå vidare till nästa steg.

1. Gör ansökan

Gör din ansökan i ansökningsportalen. Sista ansökningsdag till RIG är 15 oktober.

2. Det första provträningstillfället

Det första provträningstillfället kommer anordnas i Fryshuset, Stockholm, den 30 oktober för tjejer och 31 oktober för killar. Detta tillfälle är ett gemensamt provträningstillfälle för landets båda RIG (Luleå och Haga Norrköping) som är öppet för alla sökande till båda skolorna. Inbjudan skickas ut efter att man har gjort sin ansökan i ansökningsportalen.

3. Det andra provträningstillfället

Det andra provträningstillfället för sökande till RIG Luleå anordnas i Hälsans Hus, Luleå, 20–21 november. Till detta tillfälle kallas de som går vidare från det första provträningstillfället i Stockholm. De som gått vidare till detta provträningstillfälle (20–21 november) kommer kallas med en ny inbjudan. Övriga kommer få besked om tidigt avslag och kan om de vill korrigera sin ansökan för att lägga in fler NIU-skolor i sin ansökan i ansökningsportalen.

4. Ytterligare urval

Efter provträningstillfället i Luleå kommer ytterligare ett urval göras. Det innebär att vissa sökande går vidare i antagningsprocessen medan andra får besked om avslag. Slutgiltigt besked kommer ges i januari.

Frågor om ansökningsprocessen

För mer information om antagningsprocessen, kontakta verksamhetsansvarig Dennis Pihl (riksbasketgymnasiet@skol.lulea.se).

Ansökan till gymnasieprogram

Elev antagen till Riksbasketgymnasium har rätt att söka samtliga program inom Luleå Gymnasieskola. Största möjligheten att få ett idrottsvänligt schema är inom de fyra program som är aktuella för den Nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) - BF, EK, NA och SA.

Ansökan till gymnasieprogram sker via 4-kantens gymnasieval, se mer information om ansökan till gymnasiet Länk till annan webbplats.

Tränare på basketgymnasiet:

 • Dennis Pihl - Verksamhetsansvarig, Baskettränare, Elittränare (Steg 4), FECC, Specialidrottslärare
 • Mikael Johansson - Baskettränare (ansvarig dam), Elittränare (Steg 4), FECC, DU15 landslagscoach
 • Elin Setzman – Baskettränare (ansvarig herr), Förbundstränare (Fortsättning Utvecklingstränare), HU15 landslagscoach, Lärare
 • Shouan Ardalan – Baskettränare, Förbundstränare (Steg 3), DU16 landslagscoach (vikarie 2023/24)
 • Bo Tano – Fys- och rehabansvarig, fystränare, leg. fysioterapeut
 • Christer Stjernborg - Baskettränare, Elittränare (Steg 4), Specialidrottslärare, Landslagscoach (tjänstledig 2023/24)

Nationell godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Att läsa på nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Luleå Gymnasieskola har godkänt av Skolverket att anordna Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom:

 • Basket
 • Fotboll
 • Innebandy
 • Ishockey
 • Kanot
 • Konståkning

Det är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål. Sökande elever utanför Fyrkantskommunerna måste ha godkännande från sin hemkommun.

Blir du idrottsligt antagen till NIU kan du i Luleå välja mellan fyra program- BF, EK, NA och SA. Du kommer ha en särskilt anpassad programstruktur och studieplan med anledning av din elitidrott.

Läs mer om de certifieringskrav Länk till annan webbplats. som beslutats av Skolverket och Riksidrottsförbundet. Förutom dess krav har även specialidrottsförbunden skrivit fram särskilda certifieringskrav.

Ansökan till NIU sker i två steg:

 1. Senast 1 december via länk nedan för det idrottsliga urvalet. Under januari månad för du besked om idrottslig antagning.
 2. Ansökan till gymnasieprogram sker via 4-kantens gymnasieval, se mer information om ansökan till gymnasiet Länk till annan webbplats.

Basket

NIU-Basket har ett nära samarbete med BC Luleå och Luleå Basket. Ansökan görs via webbaserat formulär nedan, senast 1 december.

Ansökningsformulär NIU basket Länk till annan webbplats.

Fotboll

NIU-fotboll i Luleå är den enda skola med specialidrott fotboll i Norrbotten som blivit certifierade enligt Svenska Fotbollsförbundets kvalitetskrav. En certifiering innebär bland annat att skolan motsvarar förbundets krav på träningsmöjligheter och att instruktörerna/lärarna har tränarutbildning inom den nivå som krävs för certifiering. Ansökan görs via Svenska Fotbollsförbundets ansökningsportal, senast 1 december.

Ansökan NIU fotboll Länk till annan webbplats.

Innebandy

Ansökan görs via Innebandyförbundets portalsida för ansökningar till RIG och NIU Länk till annan webbplats. senast 1 december

Ansökan NIU innebandy Länk till annan webbplats.

Ishockey

Elithockeygymnasiet i samverkan med Luleå Hockey finns nu både för pojkar och flickor. Ansökan görs via Hockeyförbundets ansökningsportal nedan, senast 1 december.

Ansökan NIU ishockey Länk till annan webbplats.

Kanot

Inom NIU-kanot i Luleå inryms kanotpolo och racing. Den grenspecifika träningen genomförs i samarbete med Luleå Kajakklubb samt Luleå KF Isbrytarna.

Ansökan NIU kanot Länk till annan webbplats.

Konståkning

Den grenspecifika träningen för NIU-konståkning genomförs i samarbete med Luleå Konståkningsklubb.

Ansökan NIU konståkning Länk till annan webbplats.

Lokal idrottsutbildning (LIU)

Att läsa på LIU-lokalt idrottsutbildning

Vid Luleå gymnasieskola har vi LIU i idrotterna ishockey (Lokala Hg), alpin skidåkning samt andra individuella idrotter där vi kan finna ett samarbete med motsvarande idrottsförening.

Som elev vid LIU läser du 200p i din idrott, genom två kurser inom individuellt val. Lokal idrottsutbildning kan sökas via de fyra programmen BF,EK, NA och SA.

Till skillnad mot ett NIU eller RIG sker inget idrottsligt urval till LIU, utan man söker endast till något av ovanstående program via 4-kantens gymnasieval där man konkurrerar med sina betyg.
Däremot önskar vi från skolan att ni som är intresserade av en LIU-utbildning gör ett intresseval via formuläret nedan för att vi ska få vetskap om vilket intresse som finns och ge oss möjligheter att planera på bästa sätt.

Du som har funderingar om det skulle vara möjligt att gå ett LIU i just din idrott kan förutom intressevalet nedan, även ta kontakt med rektor Ida Henriksson
0920-45 30 00

Intresseval LIU öppen till och med 1/12 2023

Ansökan sker via 4-kantens gymnasieval, se mer information om ansökan till gymnasiet Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 12 september 2023