Att börja i anpassad grundskola

Det är du som vårdnadshavare som bestämmer och ger ditt godkännande till att ansöka om ett mottagande i anpassad grundskola för ditt barn. Anpassad grundskola finns för årskurserna 1–9. Ett mottagande innebär att ditt barn har rätt att läsa och bedömas utifrån den anpassade grundskolans läroplan.

Hur blir ditt barn mottagen i anpassad grundskola?

För att bli mottagen i den anpassade grundskolan krävs en skolformsutredning. Den består av fyra bedömningar:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning.

Utifrån resultatet av dessa bedömningar bedöms om ditt barn har rätt att läsa och bedömas enligt den anpassade grundskolans läroplan. Du som vårdnadshavare kan välja om ditt barn ska gå i anpassad grundskola eller som integrerad i grundskolan.

Om du som vårdnadshavare önskar anpassad grundskola för ditt barn och de fyra bedömningarna inte är genomförda behöver ditt barn börja på en grundskola. Rektor ansvarar för att i dialog med dig som vårdnadshavare genomföra en skolformsutredning.

Är du på väg att flytta till Luleå och har ett barn som går anpassad grundskola i annan kommun?

Då måste du göra en ansökan.

Innan ditt barn kan få en placering kommer kommunen att kontakta dig och barnets skola för att ta emot dokumentation i form av beslut om rätt till mottagande samt alla underlag från skolformsutredningen. Utifrån de underlag som kommer in beslutar Luleå kommun om ditt barn har rätt till mottagande i anpassad grundskola.

Sidan uppdaterades den 19 september 2023