Utomhusmiljö Uddens förskola, en del av förskolans gård

Uddens förskola

Uddens förskola ligger på Porsön med närhet till Luleå tekniska universitet. Hos oss får barnen växa, mötas och utvecklas i samspel med barn i olika åldrar. Förskolan är både HBTQ- och GrönFlagg-certifierad.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår syn på barn är att de har medfödda egenskaper av en potentialitet av enastående rikedom, kraft och kreativitet.

Vi ser på förskolan som demokratiska mötesplatser och vi ser på barnen som medborgare i en förskola för alla. Ett medborgarskap som erkänner alla barns rösträtt, rätten och förmågan att bidra med sin röst som förbinds med din röst, där vi tar del och påverkas av varandras röster och med hela världens röster. Vi ger därmed ett löfte till alla barn om att få utveckla och förbinda sina språkliga färdigheter med en mångfald av olika språk, de 100 språkens möjligheter.

Under åren 2012-2013 Hbtq-certifierades förskolan utifrån fördjupade kunskaper och medvetenhet. Processen fortsätter genom att ta del av aktuella artiklar och forskning inom området.

Förskolans aktiva miljöarbete är förankrat inom Grön-flagg.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vårt ställningstagande är en tilltro för fostran kring demokratiska och sociala värden. En utbildning som genererar samhandling för ett ekologiskt världsmedborgarskap där pedagogerna är utbildad för en speciell omsorg, omsorgen om barns rätt av att få lära sig tillsammans med andra. I ett projekterande förhållningssätt är barnen huvudpersoner. Vårt arbetssätt handlar om styrkan i våra olikheter och det viktiga är inte att komma fram till ett gemensamt svar eller att nödvändigtvis komma överens.

Föräldrasamverkan

Att bjuda in vårdnadshavare till delaktighet handlar om att försöka skapa en grund av förtroende för varandras vilja för det bästa för barnet. Vi tänker att barns lärande blir så mycket mer, så mycket större och innefattar fler personer om vi beaktar alla de kopplingar som finns, erfarenheter som barnen gör med sina familjer och de erfarenheter de gör i förskolan. Därför vill vi inkludera och bjuda in familjer som står barnet nära.

Genom att få möta skillnader och få möta olikheter kan vi förstå vilka vi är, hitta vår egen identitet. Vi blir till genom våra relationer med andra som inte liknar oss.

Genom att erbjuda barnen en rik och varierande lärmiljö med en mängd olika uttryckssätt och stor variation i material skapar vi en demokratisk mötesplats där alla får möjlighet att upptäcka ett eget språk.

Förskolans aktiva likabehandlingsarbete ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sin uppfattning och hävda sin röst samt att ta ansvar för att den egna rätten inte inskränker andras rättigheter.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Uddens Förskola
Forskarvägen 153
977 53 Luleå

Avdelningar
Biet: 0920-45 47 73, 070-645 03 98
Fjärilen: 0920-45 58 76, 070-645 02 99
Humlan: 0920-45 47 72, 070-645 04 57

Rektor
Pia Elofsson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023