Utomhusmiljö Spira förskola, en del av förskolans gård

Spira förskola

Spira förskola finns på bostadsområdet Kronan och har mötesplatser som kallas Nyfikenheten, Upptäckten, Glädjen, Fantasin, Äventyret och Inspirationen. Dessa ord står för vår kunskapssyn och är vad vi vill att barn ska få möta. Vill erbjuda en miljö för utforskande, så att nyfikenhet och lust väcks, med många olika uttrycksmöjligheter - de ”100-språken” - för lärande och samspel.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Spira förskola är en demokratisk mötesplats för barn och familjer där vi utforskar världen genom naturvetenskap, estetiska uttryckssätt samt vad hållbar utveckling kan vara."

Spira förskola består av 6 stycken mötesplatser - Nyfikenheten, Upptäckten, Glädjen, Fantasin, Äventyret och Inspirationen. Namnen speglar en värdegrundstanke om att alla barn vill och kan lära. Ordet ”spira” står för innebörden av att växa, gro, sträva och något som vill utvecklas.

Spira förskola ska vara en plats där utbildningen genomsyras av nyfikenhet och fantasi - en plats för lustfyllt och kreativt utforskande av omvärlden. Detta genom olika uttrycksmöjligheter som demokratisk rättighet för lärande och samspel.

Barnen på Spira ska ha möjlighet att utforska natur och samhälle och få uppleva att deras tankar är värdefulla. Vi vill skapa möjligheter för alla barn att vara sitt bästa jag, för att också tillsammans bli vårt bästa vi.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vi vill skapa möjligheter att upptäcka och respektera varandras tankar och åsikter, och i dialog förhandla kring dessa. På Spira förskola ska därför alla barn få möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna att de kan påverka sin situation och vardag. Vi är lyhörda pedagoger och utgår ifrån barnens lust att prova, undersöka och upptäcka på många olika sätt i utbildningen. Vi uppmuntrar och utmanar barn och vuxna att vara nyfikna på varandra och vara lyhörda inför varandras tankar och idéer.

Föräldrasamverkan

Spira förskola ska vara en demokratisk mötesplats där barns, familjers och pedagogers röster tas tillvara. Vi vill utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem via fortlöpande samtal. När barn börjar på Spira är det hela familjen som välkomnas, och vårdnadshavare att vara en aktiv del av verksamheten under introduktionen. Vi har ett föräldraråd där rektor, representanter från föräldragruppen och pedagogerna möts för att diskutera aktuella pedagogiska frågor.

Vi vill skapa möjligheter för alla barn att vara sitt bästa jag, för att också tillsammans bli vårt bästa vi. Spira förskola ska vara en plats som präglas av omtanke, omsorg och respekt för allas lika värde. Vi vill att alla ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Ålder, kön eller ursprung får inte bli ett hinder i barns utveckling, möjligheter och utmaningar. Alla ska respekteras för den person den är. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna till Spira förskola. Tiden på Spira förskola ska sätta positiva spår genom mötet med andra.

Vi strävar efter att alla ska känna samhörighet i vilken vi är beredda att hjälpas åt och ta ett växande ansvar för varandra - Spira, Luleå, Sverige och världen.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Spira förskola
Regementsvägen 1A
974 42 Luleå

Mötesplatser
Upptäckten: 0920-45 61 35, 073-075 69 13
Nyfikenheten: 0920-45 61 30, 072-561 15 70
Glädjen: 0920-45 61 32, 072-561 15 12
Fantasin: 0920-45 61 36, 073-067 89 15
Inspirationen: 0920-45 61 38, 073-076 66 14
Äventyret: 0920-45 61 34, 072-561 13 84

Rektor
Britt-Louise Eklund
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023