Utomhusmiljö Hällbackens förskola, en del av förskolans gård

Hällbackens förskola

Hällbackens förskola ligger cirka 1 mil norr om Luleå. Förskolans verksamhet står för ett hållbart lärande, en livslång process som sker i relation och i samspel med andra. Tillsammans ska vi skapa en förskola där alla möts med respekt, känner delaktighet och utvecklas till sitt bästa JAG.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår syn på barn är att de har medfödda egenskaper av en potentialitet av enastående rikedom, kraft och kreativitet

Vi ser på förskolan som demokratiska mötesplatser och vi ser på barnen som medborgare i en förskola för alla. Ett medborgarskap som erkänner alla barns rösträtt, rätten och förmågan att bidra med sin röst som förbinds med din röst, där vi tar del och påverkas av varandras röster och med hela världens röster.

Vi ger därmed ett löfte till alla barn om att få utveckla och förbinda sina språkliga färdigheter med en mångfald av olika språk, de 100 språkens möjligheter.

Hällbackens förskola har åldersuppdelade visten och genom det kan vi skapa rika, intressanta lärmiljöer för olika åldrar av barn.

Pedagogerna arbetar med olika fokus. Vi har ateljepedagoger, utepedagoger och projektpedagoger som alla utmanar barnen på olika sätt.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vårt ställningstagande är en tilltro för fostran kring demokratiska och sociala värden. En utbildning som genererar samhandling för ett ekologiskt världsmedborgarskap där pedagogerna är utbildad för en speciell omsorg – omsorgen om barns rätt av att få lära sig tillsammans med andra. I ett projekterande förhållningssätt är barnen huvudpersoner. Arbetssättet handlar om styrkan i våra olikheter, det viktiga är inte att komma fram till ett gemensamt svar eller att nödvändigtvis komma överens

Föräldrasamverkan

Att bjuda in vårdnadshavare till delaktighet handlar om att försöka skapa en grund av förtroende för varandras vilja för det bästa för barnet. Vi tänker att barns lärande blir så mycket mer, så mycket större och innefattar fler personer om vi beaktar alla de kopplingar som finns, erfarenheter som barnen gör med sina familjer och de erfarenheter de gör i förskolan. Därför vill vi inkludera och bjuda in familjer som står barnet nära.

Genom att få möta skillnader och få möta olikheter kan vi förstå vilka vi är, hitta vår egen identitet. Vi blir till genom våra relationer med andra som inte liknar oss.

Genom att erbjuda barnen en rik och varierande lärmiljö med en mängd olika uttryckssätt och stor variation i material skapar vi en demokratisk mötesplats där alla får möjlighet att upptäcka ett eget språk.

Förskolans aktiva likabehandlingsarbete ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sin uppfattning och hävda sin röst samt att ta ansvar för att den egna rätten inte inskränker andras rättigheter.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Hällbackens förskola
Hällbacksvägen 50
976 36 Luleå

Avdelningar
Blåbär och Lingon: 0920-45 62 42, 076-133 92 29
Hjortron och Åkerbär: 0920-45 62 41, 076-133 90 84
Hallon och Smultron: 0920-45 62 43, 076-133 90 86

Rektor
Ingela Söderholm
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023