Förskolan

Vintergatans förskola

Vår förskola ligger på Björkskatan cirka fem kilometer från Luleå centrum. Vi har en gård med varierande miljöer och närhet till både skog och vatten. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat vilket innebär att vi jobbar utifrån barnen och synliggör deras tankar, ideér och teorier. Vi använder pedagogisk dokumentation för att följa barnens utveckling och läroprocesser.

Läs mer om vår förskola

Vi är en övningsförskola.
Vi tar emot förskollärarstudenter och har ett samarbete med LTU.

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Stormvägen 1
976 34 Luleå

Castor: 0920-45 39 45
vintergatansforskola.castor@skol.lulea.se
Kometen: 0920-45 35 08
kometen.vintergatansforskola@skol.lulea.se
Nova: 0920-45 57 79
vintergatansforskola.nova@skol.lulea.se
Orion: 0920-45 35 19
vintergatan.orion@skol.lulea.se
Pollux: 0920-45 46 99
vintergatan.pollux@skol.lulea.se


Kök: 0920-45 39 35

Förskolechef
Gabriella Törngren
0920-45 33 70
gabriella.torngren@skol.lulea.se


Minimera
Senaste nytt