Välkommen till Storsands förskola

Vi är en välkomnande förskola, där alla ska känna samhörighet, trygghet och omsorg.

Vår utemiljö och närmiljö ser vi som en viktig tillgång för barns lärande och utforskande. Naturen, med skogen, älven och stranden ger oss möjlighet att lära barnen att värna om miljön. Rörelseglädje främjar hälsa och skapar trygghet och tillit.

Storsands förskola har sex avdelningar och kan totalt erbjuda plats för cirka 105 barn mellan 1-5 år. På avdelningarna för de yngre finns normalt mellan 14 och 16 barn. Äldrebarnsavdelningarna har normalt mellan 19-22 barn

Nedre plan, avdelningarna för yngre barn:
Lövet, Stubben och Kotten.

Övre plan, avdelningar för äldre barn:
Björken, Granen och Tallen.

Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Storsands förskola
Domarvägen 2
954 32 Gammelstad

Avdelningar för yngre barn
Stubben: 0920-45 58 21
Kotten: 0920-45 47 49
Lövet: 0920-45 47 50

Avdelningar för äldre barn
Granen: 0920-45 58 23
Tallen: 0920-45 47 52
Björken: 0920-45 47 51

Rektor
Anita Vyöni  
0920-45 30 00

Pedagogista
Birgitta Schönfeldt-Asker
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt