Barn tittar på skogen

Spira förskola

Spira förskola är belägen på bostadsområdet Kronan och är en miljöcertifierad byggnad.

Spira förskola öppnade sina portar den 27 augusti 2012 på Kronanområdet i Luleå. Så här berättade förskolans dåvarande förskolechef Sonja Lundmark, om sina förväntningar:

"Ordet spira står för innebörden att börja växa, gro, sträva - något som vill leva. Spira förskola består av sex stycken mötesplatser. Mötesplatserna heter: Nyfikenheten, Upptäckten, Glädjen, Fantasin, Äventyret och Inspirationen. Namnen har sitt ursprung i den syn vi har på hur kunskap och lärande skapas. Alla barn vill och kan lära. Barn utforskar sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka."

Verksamhetsidé

Spira förskola är en demokratisk mötesplats för barn och familjer, där vi utforskar världen genom naturvetenskap, konst och vad hållbar utveckling kan vara.

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Spira förskola
Regementsvägen 1a
974 42 Luleå

Mötesplatser
Nyfikenheten/Upptäckten: 0920-45 61 30, 072-561 15 70
Glädjen/Fantasin: 0920-45 61 32, 072-561 15 12
Äventyret/Inspirationen: 0920-45 61 34, 072-561 13 84

Rektor
Britt-Louise Eklund
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt