Förskolans gård

Munkebergs förskola

Vårt pedagogiska ställningstagande

Vår förskola är en välkomnande förskola där vi arbetar för att ge varje barn möjligheter och framtidstro. Vi bygger vår verksamhet på allas lika värde samt respekt och tillit till barnets inneboende kraft att utforska sin omvärld. Genom för oss viktiga värden

  • Glädje
  • Lyssna
  • Nyfikenhet
  • Olikhet
  • Delaktighet

Munkebergs förskola ligger på Mjölkudden och består av 8 avdelningar fördelade i två närliggande byggnader. Vi har en varierad och inbjudande utemiljö på förskolegårdarna som bildar utrymme för lek och utforskande. Omgivningen består av blandad bebyggelse, ett mindre affärscentrum, skogsområden, strand, promenad- och cykelvägar.

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Stora huset
Ankarvägen 1 A
973 41 Luleå

Kök: 0920-45 49 47
Avdelning: 0920-45 47 15

Avdelningar:

Lilla huset
Ankarvägen 1 C
973 41 Luleå

Avdelningar: Jupiter, Neptunus och Saturnus

Kök: 0920-454733

Avdelning: 0920-45 47 31 

Rektor
Ann Boklöv
0920-45 52 12

Minimera
Senaste nytt