Förskolans gård.

Kallkällans förskola

Förskolan har fem avdelningar med åldersblandade grupper och på varje avdelning jobbar två förskolärare och en barnskötare. Vi jobbar också i åldershomogena grupper med de äldre barnen i huset där barnen får träffas tillsammans och leka och lära.

Vi har en fin utemiljö med närhet till naturen, skogen och vattnet.

Utevistelse både på för och eftermiddan är prioriterat för att hålla barnen friska. Pedagogisk verksamhet bedrivs på gården eller i närmiljön.

På Kallkällans förskola jobbar vi efter en gemensam vision, där lek och kreativitet är utgångspunkten för ett livslångt lärande. Vår verksamhet grundar sig på uppdraget i förskolans läroplan LpFö 98/10. Barnen och pedagogerna provar, utforskar, upptäcker och lär tillsammans. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där flera av läroplansmålen kan ingå, och glädje och trygghet genomsyrar verksamheten.

Förskolans värdeord är: Allas lika värde- Förskolan i samhället- Utveckling och lärande- Demokrati.

Utvecklingsområde: Hållbar utveckling.

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Kallkällans Förskola  
Lingonstigen 36
973  32  Luleå

Avdelningar
Sparven: 0920-45 46 74
Ugglan: 0920-45 46 73
Holken: 0920-45 46 77
Lärkan: 0920-45 30 43
Svalan: 0920-45 46 76

Rektor
Anna Edberg
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt