Förskolan

Hällbackens förskola

Den finns på det nybyggda bostadsområdet Hällbacken som ligger i ett naturnära område, med omgivande ängsmark och skog. Förskolan byggs i två plan och kommer att ha plats för cirka 100 barn, fördelat på sex barngrupper. Hällbackens förskola öppnades 2017-08-01.

Verksamhetsidé

Hällbackens förskola - kunskap för livet
Ett hållbart lärande är en livslång process som sker i relation och i samspel med andra.
Tillsammans ska vi skapa en förskola där alla möts med respekt, känner delaktighet och utvecklas till sitt bästa JAG.

Minimera
Kontakt

Kontakt

Hällbackens förskola
Hällbacksvägen 50
976 36 Luleå

Avdelningar
Blåbäret: 0920-45 62 40, 076-134 23 55
Lingonet: 0920-45 62 42, 076-133 92 29
Hallonet: 0920-45 62 43, 076-133 90 86
Hjortronet: 0920-45 62 41, 076-133 90 84
Smultronet: 0920-45 62 46, 076-101 75 25
Åkerbäret: 0920-45 62 47, 076-770 21 06 

Rektor
Ingela Söderholm
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt