Bild på förskolan

Förskolan Villa Kreativa

Varmt välkommen till oss!

På Villa Kreativa jobbar vi efter en gemensam vision och värdegrund, som grundar sig på vårt uppdrag i förskolans läroplan – LpFö 98/10. Den bygger på våra värdeord som är:

  • Olikheter
  • Respekt
  • Kommunikation och Lyssnande
  • Lustfyllt lärande 

Vårt pedagogiska förhållningssätt grundar sig på Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Tre viktiga ledord är utforskande, delaktighet och reflektion. Det är inte en "färdig mall" utan grundtankar som var och en kan inspireras av och utveckla i sin egen verksamhet och sammanhang.

För oss innebär det att ta tillvara på barnens idéer och tankar i ett reflekterande arbetssätt. Detta ligger som grund i vårt arbete med barnen. Vi utgår ifrån att alla barn kan lära sig efter sina egna förmågor och sätt med pedagoger som är nyfikna och delaktiga.

Förskolan ligger på Klintbacken, inom förskoleområde Centrala stan
Förskolan ligger med närhet till naturen, skogen och vattnet samt med Skogsvallens idrottsplats som granne.

Förskolan har två hemvisten; Paletten och Ljusgården.

Välkommen att besöka förskolan!

För att träffa pedagogerna, titta på vår pedagogiska miljö och få information om vår  verksamhet är ni välkomna att kontakta oss.
Innan ert besök ring och boka tid på tel 0920- 45 46 54  eller  0920- 45 46 53

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Förskolan Villa Kreativa
Kanotvägen 4
973 32 Luleå

Rektor
Kirsi Lagerdahl
0920-45 30 00

Avdelning Paletten
0920-45 46 53
072-234 9462

Avdelning Ljusgården
0920-45 46 54
072-234 94 63

Minimera
Senaste nytt