Borgmästarens förskola

Välkommen till vår förskola som ligger i Notvikens bostadsområde cirka 3 km från Luleå centrum alldeles intill Luleå älv. Vi har en fin närmiljö blandat med skog, vatten och strand.

På vår förskola arbetar vi med bland annat med äventyrspedagogik som en metod att nå målen i våra styrdokument i Lpfö -98 rev.-10. Detta arbete syftar på att utveckla barnens kunskaper och värden, barnens förmåga att umgås och kommunicera i grupp och även utveckla det enskilda barnet som individ.

Läs mer om vår förskola
 

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Framnäsgatan 4
973 42 Luleå
0920-45 47 29
borgmastarensforskola@skol.lulea.se

Förskolechef
Jeanette Larsson
jeanette.larsson@skol.lulea.se
0920-45 41 17

Köket
Heli Niva
0920-45 37 10
heli.niva@skol.lulea.se

Minimera
Senaste nytt