Bild på förskolans gård

Bergsprängarens förskola

Vi lägger grunden för ditt barns livslånga lärande, barnets första skola "förskolan".

Vi erbjuder en miljö där vi tillsammans med barnen stimulerar deras nyfikenhet, lust till utveckling och lärande (undervisning och utbildning). Vi arbetar med trygghet, glädje och respekt där vi  lägger vikt på processerna i lärandet.

Våra värdeord: Glädje, respekt och nyfikenhet.

Förskolan har en naturgård mot Skurholmsberget, där skog och mark går in på förskolans gård och i närmiljö.
Vi tror att barn behöver naturen, att få uppleva naturen med alla sina sinnen. Det stärker barnets lärande, rörelse, känslor, friska och glada barn får vi.

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Bergsprängarens förskola
Spränggatan 2
974 32 Luleå

Knallhatten:
0920-45 46 36
076-767 32 10

Solstickan:
0920-45 47 37
076-767 31 63

Stubinen:
0920-45 43 74
076-767 31 43

Rektor
Catarina Ek
0920-45 30 00