Bergets förskola

Förskolorna Lövskatan, Skurholmen och I Ur och Skur Tallroten samorganiseras till Bergets förskola. Det byggs en ny förskola och verksamheten beräknas starta upp i augusti 2020. Förskolan kommer att ha sex avdelningar och ligger i direkt anslutning till Furuparkskolan. I närheten finns ett stort skogsområde.

De barn som idag har plats alternativt blir placerade på förskolorna Lövskatan, Skurholmen och I Ur och Skur Tallroten följer med till den nya förskolan.

Se frågor och svar om den nya förskolan

Minimera
Kontakt

Kontakt

Östergatan 18 D
974 34 Luleå

Rektor
Tuula Palo
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt