Avans förskola

Avans förskola ligger beläget cirka 2,5 mil utanför Luleå centrum. Avan ligger på den södra sidan om Luleå älv mellan Luleå och Boden. Det är ett naturskönt område med närhet till luleälv. Förskolan är placerad mitt i byn tillsammans med skola och fritids.

Det är en enavdelningsförskola med barn från 1-5 år.

Vi jobbar ofta i tema för att på så sätt involvera läroplansmålen (Lpfö 98/10) på ett inspirerande sätt. Vi använder oss av vår närmiljö och ser årstidsväxlingar för lek och lärande, bla odling

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Baronvägen 301
975 94 Luleå

Avdelning Piraten: 0920-45 72 26
Sjukanmälan/frånvaro: 070-200 37 62 senast kl. 07:00 samma dag

Rektor
Lovisa Taavo
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt