Utomhusmiljö Charlottendals förskola, en del av förskolans gård

Charlottendals förskola

Vi finns i centrala Luleå, i stadsdelen Charlottendal, ett naturskönt område med närhet till Östra skolan. Charlottendals förskola är en tvåspråkig förskola med avdelningar som är finsktalande, meänkielitalande och nordsamisktalande. Vi välkomnar barnen till en trygg, kreativ, lustfylld och lärande miljö. Hos oss får ditt barn omsorg och omtanke. Vi utgår från barnen för att skapa en miljö där barnen lär sig, trivs och utvecklas.

De svenskspråkiga avdelningarna som tidigare funnits på Charlottendals förskola finns numera på Seminariets förskola. 

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Utbildning bildar en helhet där miljö, material och undervisning främjar alla barns utveckling och lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik och vila på demokratiska grunder. I utbildningen ingår undervisning. Vi erbjuder en välkomnande förskola som är trygg, inspirerande och lärorik där det lustfyllda lärandet genomsyrar utbildningen. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas och bli sitt bästa jag tillsammans med andra utifrån alla barns lika värde.

De tvåspråkiga avdelningarna erbjuder en lärmiljö där barnen får möjlighet att lära sig finska, meänkieli eller nordsamiska via språkbadspedagogik. Språken används i naturliga sammanhang i verkliga situationen. Språkinlärningen sker på samma sätt som när barnet lär sig sitt första språk. Barn behöver inte kunna tala samiska, meänkieli eller finska för att få börja här, men får en fantastisk möjlighet att lära sig språket. Vi ger barnen en möjlighet att utveckla språk, kultur och identitet. Flerspråkighet är en rikedom.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande till att bli trygga och ansvarsfulla människor. Barnen ska involveras i beslutsfattande processer där de ges inflytande och delaktighet. Barnens ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation, såväl som ta hänsyn till andra. Planeringen och utformningen av utbildningen och förskolans miljö ska utgå från barns intressen och behov.

Föräldrasamverkan

Vi ser er föräldrar som mycket viktiga i vår verksamhet och vill ha en bra dialog i alla lägen. Vi vill att ni alltid ska känna er välkomna med åsikter och förslag.

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Charlottendals förskola
Västra Malmgatan 8
972 41 Luleå

Tvåspråkiga avdelningar
Varrí, nordsamiska avdelning: 0920-45 56 29
Väylä, meänkieli avdelning: 0920-45 58 51
Laakso, finsktalande avdelning: 0920-45 51 71
Järvi, finsktalande avdelning: 0920-45 52 51

Rektor
Kirsi Lagerdahl
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 18 oktober 2023