Utomhusmiljö Bergstadens förskola, en del av förskolans gård

Bergstadens förskola

Förskolan ligger centralt på Bergnäset, nära till idrottsplats och strövstigar i skogen. Gården inbjuder till lek, rörelse och upptäckarglädje. Skog och pulkabacke ligger nära. Vi har åldersnära grupper 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år och 4-5 år.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Förskolan arbetar för en hållbar värld. Barnen ska känna trygghet, tro på sin förmåga, att vara en tillgång i gruppen. Att utveckla sin identitet och självständighet, sin förmåga att lära, samarbeta, bry sig om varandra och vår miljö. Tillsammans med andra erövrar barnen nya färdigheter i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande. I vår undervisning använder vi både analoga och digitala hjälpmedel.

Vi strävar efter att skapa en lugn miljö som främjar dialog och lärande.

Vi är dagligen ute för att främja barns olika rörelsebehov och nyttjar den närliggande skogen.

I vårt tillagningskök lagas näringsriktig mat och barnen serveras frukt och grönsaker dagligen.

Vår pedagogiska inriktning just nu: Lärmiljöer och språkutveckling.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Barnens tankar, idéer och intressen genomsyrar verksamheten genom ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. Vi jobbar för en likvärdighet, alla barn ska få möjlighet att utvecklas, känna lust att lära och få syn på sitt eget lärande. På förskolan har vi ett utforskande, kreativt och lustfyllt arbetssätt. I en miljö som ger möjlighet till olika uttrycksformer, där barns tankar och idéer tillvaratas. Att vara medskapande är att inse att jag är en del i ett större sammanhang.

Föräldrasamverkan

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt samarbetar förskolan med er vårdnadshavare. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år om barnets utveckling, lärande och trivsel på förskolan. Vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande i barnens utbildning genom att förskolan erbjuder olika sammankomster som föräldramöten eller andra träffar.

Vi tillämpar nolltolerans mot kränkningar. Det innebär att vi ser och följer upp saker som händer.

Förskolan har en likabehandlingsplan som vi arbetar efter. Den revideras varje år. I den ingår barnkonventionen som vi arbetar och konkretiserar i utbildningen.

Vi har rutiner för hur vi ska arbeta med kränkningar. Vi har utarbetat frågeställningar som vi använder när vi utreder händelsen. Händelser följs alltid upp.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Bergstadens förskola
Stengatan 139
972 52 Luleå

Avdelningar
Smaragden: 0920-45 46 38
Safiren: 0920-45 46 39
Diamanten: 0920-45 36 97
Rubinen: 0920-45 46 40

Rektor
Christina Storelv Karlsen
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 13 november 2023