Utomhusmiljö Ängens förskola, en del av förskolans gård

Ängens förskola

Ängens förskola på Hertsön ligger naturnära med Hertsö miljögård, stallet samt biblioteket på gångavstånd. I köket tillagas god och näringsriktig mat med ett minimum av socker. Förskolan vill ge alla barn möjlighet till utveckling och lärande i positiv anda.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vid Ängens förskola arbetar vi utifrån den värdegrund som hela verksamheten bygger på. Genom arbetet med utgångspunkt från Barnkonventionen - Barnens rättigheter, lägger vi grunden för att skapa en trygg och harmonisk miljö för barnen att verka i.

Vi arbetar för alla barns lika värde och tar vara på den sociokulturella mångfalden här ute på Hertsön. Genom att vår förskola ligger i ett mångkulturellt område så får arbetet kring ”Språkutvecklande arbetssätt” ta stor plats i utbildningen och den undervisning som bedrivs.

Vi arbetar för barnens trygghet och identitetsbyggande. Trygghet är grunden för lek och lärande. Vi vill ge barnen förutsättningar till det livslånga lärandet och hjälpa dem att utveckla sin självkänsla

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Förskolan arbetar aktivt med att synliggöra barnens åsikter. Det görs bland annat genom barn-råd där barnen får vara med och bestämma och därigenom få inflytande. Vi vill ge barnen utrymme för sina egna tankar och idéer. Det är viktigt att barnen lyssnas på och får göra sin röst hörd. Barnens intressen och önskemål tas tillvara i utbildningen för att skapa en verksamhet som känns bra för alla. Vi vill att barnen ska känna att de får ta plats i verksamheten för att stärka deras självförtroende.

Föräldrasamverkan

Föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten. De kan komma med synpunkter, frågor och funderingar. Samverkan skapas genom:

 • Daglig kontakt vid hämtning och lämning
 • Processvägg – pedagogiska dokumentationer
 • Digitala fotoramar
 • Bloggar
 • Föräldramöte 1 gång per läsår
 • Föräldraråd
 • Utvecklingssamtal
 • Öppet hus.

Vi vill att vår förskola ska vara en trygg och glädjerik plats att vara på där alla ska känna sig välkomna, respekterade och där kränkningar ska förebyggas!

Vi arbetar för att skapa förståelse för varandras likheter och olikheter och pratar mycket om det vid samlingar eller under aktiviteter som sker. Barnen lär sig också visa hänsyn och ta hand om varandra. Alla ska respekteras.

Arbetet sker enligt följande:

 • Kartläggning av risker/hinder – genom samtal med barnen, verksamhetsobservationer.
 • Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör.
 • Utifrån analyser genomförs åtgärder med hänsyn till verksamhetens behov, resurser och andra omständigheter. Dessa åtgärder genomförs för att undanröja de risker eller hinder som upptäckts.
 • Följa upp och utvärdera och ta ställning till hur de kortsiktiga och långsiktiga målen har uppfyllts. Hur tar vi tillvara erfarenheter inför kommande år?
 • Arbetet dokumenteras.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Ängens förskola
Kråkörvägen 4
974 55 Luleå

Avdelningar
Blåklockan: 0920-45 39 43, 076-767 30 80
Maskrosen: 0920-45 42 12, 076-767 30 63
Rallarrosen: 0920-45 46 34, 070-329 46 34
Smörblomman: 0920-45 47 84, 076-767 29 65

Rektor
Åsa Snäll
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 7 februari 2024