Barnomsorg på obekväm arbetstid

Luleå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorg) till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och/eller helger. Med obekväm arbetstid menas tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Det gäller inte dagar som ordinarie förskola eller fritidshem har stängt för planering.

Verksamheten vänder sig till barn 1–13 år som är inskrivna och har en ordinarie placering i Luleå kommuns förskolor och fritidshem.

Vårdnadshavare måste göra en särskild ansökan och styrka behovet för plats i ob-omsorgen.

För omsorg på obekväm arbetstid debiteras ingen extra avgift.

Vem kan beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid?

Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda i Luleå kommun:

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år som är inskrivna i förskola eller fritidshem i Luleå kommun och som arbetar kvällar, nätter och helger då den ordinarie verksamheten är stängd.
 • Vårdnadshavare som har behov av omsorg på vardagar efter kl. 18.30
 • Vårdnadshavare som har behov av omsorg på lördagar, söndagar, övriga helgdagar och aftnar.
 • Vårdnadshavare som enligt sitt arbetstidsschema har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Vårdnadshavarskapet styr

 • Vårdnadshavare med enskild vårdnad:
  Med arbete som innebär obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad folkbokförda på samma adress:
  Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser:
  Där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har rätt till ob-omsorg.
 • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser i Luleå kommun, har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om endast den ena vårdnadshavaren har arbete som innebär obekväma arbetstider.

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Tidsbestämd placering

Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har.

 • Tillsvidareanställning: ob-omsorg beviljas max 12 månader.
 • Visstidsanställning: ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: ob-omsorg beviljas max 6 månader.

Om vårdnadshavare önskar förlängning av ob-omsorg krävs ny ansökan.

Hur du ansöker

Ansökan ska skickas in minst en månad innan ob-omsorg önskas. Handläggningstiden kan variera, men vanligtvis är den minst en månad. Fullständig ansökan krävs för att handläggning kan ske.

Vårdnadshavare som ansöker om behov av omsorg på obekväm arbetstid ska i samband med ansökan lämna in:

 • Intyg från arbetsgivare, där det framgår:
  vilken typ av anställning du har, anställningsperiod, vilken typ av obekväma arbetstider arbetet innebär, tydliga kontaktuppgifter till arbetsgivare samt befattning på den som utfärdat intyget.
 • Arbetstidsschema - schema som omfattar minst två veckor och som visar behovet av ob-omsorg. Schemat bifogas med ansökan.

När kommunen tagit emot och gått igenom din ansökan registreras ansökan.

En noggrann prövning görs i varje enskilt fall.

Plats i ob-omsorg erbjuds under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom ob-omsorg uppfyllts.

Transport

Om vårdnadshavare inte har möjlighet att lämna eller hämta barnet vid Luleå OB-omsorg, finns det möjlighet att ansöka om transport till och från ordinarie förskola/fritidshem. Detta gäller endast under vardagar. 

Hur ansöker vårdnadshavare om transport?

Du anger behov av transport när du ansöker om plats.

Tillsynsansvar vid transport mellan förskola/fritidshem och OB-verksamhet

Vårdnadshavare har tillsynsansvaret vid transporten. Med tillsynsansvar menas ansvar för barnet. Barnet ska inte kunna skadas på grund av olycka, inte kränkas och heller inte utsätta sig själv eller andra för skada.

Uppsägning av plats

Vårdnadshavare som inte längre behöver plats ska säga upp den skriftligt så tidigt som möjligt, dock senast 30 kalenderdagar innan barnet slutar.

Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig är denne skyldig att säga upp platsen.

Kommunen avslutar placering

När barnet slutar på förskolan och övergår till skolbarnomsorg (förskoleklass) upphör OB-omsorgen per automatik den 31 juli.
För fortsatt OB-omsorg måste ny ansökan göras.

Kommunen avslutar placeringen om förnyad ansökan inte inkommit till barnomsorgen efter stoppdatum för placering.

 • Du som vårdnadshavare registrerar schema för barnets vistelsetid via appen Tempus hemma, dock senast 48 timmar innan behovet för att vara garanterad plats.
 • Observera! Inför helgdagar som infaller på vardagar kommer vi att begära in ditt barns tider i god tid för att kunna göra en så bra personalplanering som möjligt.

Våra mattider är:

 • Frukost kl 08.00
 • Lunch kl 11.00
 • Mellanmål kl 14.15
 • Middag kl 17.30
 • Kvällsfika ca. kl 19.30

Frukost, lunch och mellanmål endast på helger.

 • För att vi ska kunna ta emot alla barn som behöver plats så är det mycket viktigt att du meddelar om ditt barn inte kommer som planerat med tanke på personalbemanning och måltider. Extra viktigt om ditt barn har specialkost.
 • Vi måste kunna nå dig som vårdnadshavare under barnens vistelsetid på Luleå OB-omsorg.
 • Om ditt barn blir sjukt när det är på Luleå OB-omsorg (gäller även natt) kontaktar vi dig och du måste hämta sitt barn så fort som möjligt.

Ditt barn behöver ha med sig:

 • Tandborste
 • Tandkräm
 • Nattkläder

Det är viktigt att du som vårdnadshavare skickar med extra kläder samt kläder för utevistelse.     

Märk allting som barnet har med sig med barnets namn.

Barnet ska ha med sig egna blöjor.

Om ditt barn behöver specialkost, se information och ansökan om specialkost

Kontakt och öppettider

Luleå OB-omsorg
Rektorsgatan 2
974 42 Luleå

Vårdnadshavare använder ingång från Rektorsgatan 10.

E-postob@skol.lulea.se
Tel: 0920-45 58 56, 076-763 44 09
Telefontider: Vardagar 16.30-22.00, helger 07.00-22.00

Öppettider

 • Vardagar kl 17.00–21.30, därefter sover barnen över.
 • Helger kl 06.00-21.30, därefter sover barnen över.
 • Julafton, nyårsafton och midsommarafton kl 06.30-18.30
 • Hämtning av barnen som sover över kl 06.00-07.00

Sidan uppdaterades den 28 mars 2023