Barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorg)

Om du som vårdnadshavare arbetar kvällar, nätter eller helger har du möjlighet att ansöka om OB-omsorg. OB-omsorg är till för barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

För att kunna få OB-omsorg behöver ditt barn också ha en ordinarie placering i förskola eller fritidshem. För platsen i OB-omsorgen betalar du ingen extra avgift.

Vem kan få barnomsorg på obekväm arbetstid?

För att få OB-omsorg måste du:

 • ha en ordinarie placering i förskola eller fritidshem för ditt barn i Luleå kommun
 • vara folkbokförd i Luleå kommun
 • arbeta på obekväma arbetstider (kvällar, nätter och helger)
 • arbeta efter kl. 18.30 på vardagar
 • ha behov av OB-omsorg för ditt barn minst två tillfällen per månad.

Har du gemensam vårdnad om barnet med den andre vårdnadshavare måste ni båda arbeta obekväma arbetstider för att få plats i OB-omsorgen. Bor ni inte tillsammans men har gemensam vårdnad kan kommunen i undantagsfall bevilja plats om endast en vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.

Du har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Ansök

Du behöver skicka in din ansökan minst 1 månad innan du behöver plats för ditt barn. Du ansöker via e-tjänst. Du får ett skriftligt beslut om ditt barn beviljas OB-omsorg.

Om du saknar e-legitimation så kontaktar du kundcenter.

Om du eller ditt barn har eller kommer att få skyddade personuppgifter ska du använda denna e-tjänst:

Resa mellan förskola/fritidshem och OB-omsorg

Om du inte har möjlighet att följa med ditt barn mellan ordinarie förskola/fritidshem och OB-omsorgen, kan du ansöka om skjuts med taxi. Ansök om skjuts med taxi samtidigt som du ansöker om plats i OB-omsorgen.

Vad gäller för taxiresor?

 • Förskolan/fritidshemmet ansvarar för tillsynen av barnet under den tid barnet vistas i verksamheten.
 • Transporten från barnets förskola/fritidshem sker med det taxiföretag som kommunen har avtal med. I avtalet ställs krav på att resan ska göras på ett trafiksäkert sätt och följa alla gällande trafikregler.
 • Pedagogerna ansvarar för att barnet tar sig från verksamheten till taxibilen.
 • Ingen personal från verksamheten följer med under taxiresan.
 • Taxiföraren ska se till att barnet överlämnas till en pedagog vid verksamheten.
 • Alla barn i kommunens förskolor och grundskolor är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Vanliga frågor om OB-omsorg

Du ska säga upp platsen för ditt barn i OB-omsorgen om du:

 • blir arbetssökande
 • blir föräldraledig
 • slutar arbeta på obekväm arbetstid.

Saknar du e-legitimation eller har du skyddade personuppgifter?

Om du saknar e-legitimation så kontaktar du kundcenter.

Om du eller ditt barn har eller kommer att få skyddade personuppgifter ska du använda denna e-tjänst:

Det år ditt barn börjar förskoleklass avslutar kommunen platsen i OB-omsorgen den 31 juli. Du måste göra en ny ansökan till OB-omsorgen om du fortfarande arbetar obekväma arbetstider.

Du som vårdnadshavare registrerar schema för barnets vistelsetid via appen Tempus hemma. Du behöver lägga in tiderna senast 48 timmar innan för att vara garanterad plats.

Våra mattider är:

 • frukost kl. 08.00 (endast helger och röda dagar). Vardagar äter barnet frukost på ordinarie förskola/fritidshem.
 • lunch kl. 11.00 (endast helger och röda dagar)
 • mellanmål kl. 14.15 (endast helger och röda dagar)
 • middag vardagar kl. 18.00
 • middag helger kl. 17.30 (endast helger och röda dagar)
 • kvällsfika cirka kl. 19.30.

 • Om ditt barn blir sjuk eller ska vara ledig måste du meddela det. Om ditt barn har taxiresa via kommunen behöver du avboka den.
 • Om ditt barn blir sjuk under tiden hen är på OB-omsorgen måste du hämta hen så fort som möjligt. Därför är det viktigt att vi kan nå dig under ditt barns tid på OB-omsorgen.

Kontakt och öppettider

Luleå OB-omsorg
Rektorsgatan 2
974 42 Luleå

Vårdnadshavare använder ingång från Rektorsgatan 10.

E-postob@skol.lulea.se
Tel: 0920-45 58 56, 076-763 44 09
Telefontider: Vardagar 16.30–22.00, helger 07.00–22.00

OB-omsorgens öppettider

OB-omsorgen är öppen alla kvällar, nätter och helger utom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 • Måndag–fredag: 17.30–06.30
 • Lördagar, söndagar och röda dagar: Dygnet runt
 • Julafton, nyårsafton och midsommarafton: 06.00–18.30


Hämtning och lämning

Du kan hämta ditt barn fram till kl. 21.30 på kvällen. Efter det sover barnen. Om ditt barn sovit över kan du hämta barnet mellan kl. 06.00–06.30 på morgonen.

Sidan uppdaterades den 15 januari 2024