Elevhälsa, särskilt stöd

För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande. Det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023