Sjukhusskolan på Sunderby sjukhus

Alla barn och ungdomar som ligger på sjukhus har rätt till undervisning. Sjukhusskolan vid Sunderby sjukhus är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Skolan har hela länet som upptagningsområde.

Här kan du som är barn eller ungdom och inlagd på sjukhuset få undervisning utifrån dina behov med hänsyn till sjukdom och behandling. Undervisningen sker enskilt eller i grupp och det finns även möjlighet att få undervisning på ditt avdelningsrum om du inte har möjlighet att ta dig till sjukhusskolans lokaler.

Sjukhusskolan samarbetar med lekterapin.

Samarbetet mellan hemskola och Sjukhusskolan

Du arbetar med uppgifter från din egen skola och lärarna ger dig undervisning och stöd. Det är ordinarie skola som har huvudansvar för din skolgång och sjukhusskolan ansvarar för undervisningen under din sjukhusvistelse i samarbete med din skola.

Lärarna på sjukhusskolan ansvarar för kontakten med vårdnadshavare och hemskolan.

Kontakt

Sjukhusskolan
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå
0920-28 26 47
073-546 46 72

Sjukhusskolan ligger i nära anslutning till Barnhuset.

Verksamhetschef 
Carola Tornberg, rektor Luleå kommun
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 9 december 2022