• Ung i Luleå.
  • Utsmyckning av D.I.O.R, Luleå
  • Replokalen på Örnäset
  • Uppdrag granskning intervjuar ungdomar

Ung i Luleå

Här hittar du information om fritidsgårdar, skola, bidrag och hur du kan få hjälp att arrangerar aktiviteter. Är du eller en vän i en utsatt situation och behöver hjälp eller prata med någon har vi samlat länkar och kontaktinformation till olika stödorganisationer.

Fritidsgårdar

Runt om i Luleå kommun finns flertalet fritidsgårdar och många mötesplatser. Fritidsgårdarna varierar i aktiviteter och öppettider. Aktiviteterna byts ut veckovis och planeras av ansvarig fritidsledare tillsamans med unga som engagerar sig i fritidsgården.

Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet

D.I.O.R (delaktighet och inflytande i det offentliga rummet) är en ungdomsverksamhet som ser till att ungdomar i Luleå ska få ta plats i offentligheten genom street-art. Om du är mellan 13-19 år och har idéer om utsmyckningar du vill göra i Luleå, maila oss så hjälper vi dig.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) är en enkät som innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Enkäten riktade sig till alla unga i Luleå och genomfördes hösten 2014 i grundskolan årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet.

Sex förbättringsområden har valts utifrån enkäten:

  • Inflytande och politik
  • Mångfald och allas lika värde
  • Meningsfull fritid
  • Friluftsliv och utevistelse
  • Upplevelsen av Luleås fritidsgårdar
  • Mötesplats för unga i Luleå

Vem räknas som ung?

En individ är i laglig mening barn fram till och med sin artonde födelsedag. Tonåren inträder vid 13 års ålder. Individen räknas som ung så länge föräldrarna har underhållsskyldighet, dock längst intill fyllda 21 år. Från 21 till 30 år anses man vara ung vuxen.

Hjälp och stöd

Du eller en vän kanske mår dåligt och inte vet vad du ska göra eller kanske behöver du bara prata med någon om saker du inte vill att andra ska veta. Det finns flera föreningar och organisationer som du kan kontakta, du kan vara helt anonym och de har tystnadplikt.  

Sociala medier

Du hittar oss på Facebooklänk till annan webbplats och Instagramlänk till annan webbplats, följ oss för att veta vad som händer i Luleå!