Material för nedladdning

Här kan du ladda ned material som skänkts till stadsarkivet för vidare kostnadsfri spridning.

Se lantmätare Georg Palmgrens skrifter  (som bland annat berättar varför Luleå stad ser ut och heter som det gör idag)


Bild av skolhus.

Skolminnen från Avan

Jan-Erik Nordström samlade i mitten av 2010-talet in skolminnen från Avan.

Läs om hur det var det att börja skolan 1865 eller att bli först att få glasögon. Pdf, 906.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygdekrönika från Lule älvdal

Krönikan berättar hur den lokala muntliga traditionen beskrivit de hur första jordbrukarna slog sig ned i Luleåtrakten. Sedvänjor och talesätt beskriver vardagsliv och nödår från medeltiden och framåt.

Berättelserna är nedskrivna 1933-1934 av Hjalmar Palmgren, så kallad ortsmeddelare. Han anlitades av Nordiska muséet för att göra etnologiska undersökningar om sedvänjor i Norrbotten.

Se Bygdekrönika från Lule älvdal Pdf, 394.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bild från avan

Livsmedels- och diversehandlare i Avan

Vid en röjning på vinden hos en av Avanborna
hittades en "Cassabok från Selets bruk 1856".

Det är utgångspunkten för Jan-Erik Nordströms nya
skrift om handeln i Avan och däromkring på 1800- och 1900-talen.

Ladda ned Pdf, 22 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidningen Av och An

Tidningen gavs ut av Avans intresseföreningen
under åren 2007-2015.

Redaktör Jan-Erik Nordström

Mejla på adressen stadsarkivet@lulea.se
så skickar vi dem digitalt.


Företag i Bergnäset 1944 -1958

Jan Erik Nordström, häfte om företag på
Bergnäset 1947-1958.

Under perioden fanns på Bergnäset ett åttiotal företag som caféer, kiosker, frisörer och mycket annat.

Mejla på adressen stadsarkivet@lulea.se
så skickar vi den digitalt.


Sidan uppdaterades den 25 augusti 2022