"Luleå stad under 1920-talet"

Till denna utställning har vi använt bilder ur vår senast bok i serien "Luleå stad". Fotografierna är tagna under 1920-talet och här finns allt från vackra stadsvyer till starka brottare.

Flygfoto över centrala staden med kyrkan i centrum.Förstora bilden

Vy över centrala staden 1928. Foto: Aero Materiel AB, Stockholm.

Vy över centrala staden från Smedjegatan mot Trädgårdsgatan
Från vänstra, nedre hörnet sträcker sig Stationsgatan mot Lule älv och till höger sträcker sig parallellt Köpmangatan.


Bild av stort hus med fyra våningar i gatukorsning.Förstora bilden

Det s k kommunalhuset i korsningen Hermelinsgatan-Skeppsbrogatan, år 1925.

Det s k kommunalhuset i korsningen Hermelinsgatan — Skeppsbrogatan, kvarteret Lejonet. Under 1916 var det bostadsbrist i Luleå och stadsfullmäktige tillsatte en bostadskommitté för att utreda frågan. Stadsfullmäktige beslutade om ett kommunalt bostadsbygge. Tomt inköptes och i mars 1917 antog stads-fullmäktige anbud på byggnationen, med syfte att byggnaden skulle vara färdig hösten samma år. Byggmästare blev C A Flemström och det skulle byggas 20 st mindre lägenheter — tio med ett rum och kök, nio tvårummare samt en trerummare. Under byggnationen blev det tvist med både leverantören av värmesystemet och byggmästaren. Först hösten 1918 kunde bostäderna tas i bruk.

Flygfoto över industriområde vid vatten.Förstora bilden

Vy över kvarteret Stören år 1929. Foto: Aero Materiel AB, Stockholm.

Vy över kvarteret Stören
I förgrunden Luleå Ångsåg med brädgård och bostadshus. Den stora byggnaden till vänster, belägen i kvarteret Sillen, tillhörde Statens Järnvägars Änke- och Pupillkassa.

Skolbyggnad och tallar på andra sidan gata.Förstora bilden

Kungsgatan över Malmgatan mot Lulsundsgatan, bl a syns Östra skolan. Foto: Henny Tegström.

Kungsgatan över Malmgatan mot Lulsundsgatan
Till vänster kvarteret Hjorten, Kalven (Östra folkskolan) och Vargen. Östra folkskolan, som här har nyplanterade björkar, invigdes 1901 och var ett resultat av den snabba befolkningsutvecklingen i Luleå under 1890-talet — till den ökade skaran av skolbarn behövdes ytterligare en folkskola.

Flygfoto över centrala staden från Tullgatan mot järnvägen. Förstora bilden

Vy över centrala staden från Tullgatan mot järnvägen. Foto: Aero Materiel AB, Stockholm.

Vy över centrala staden från Tullgatan mot järnvägen
I bakgrunden skymtar Skurholmsfjärden.


Lyft av ett flygplan med kranen i Södra hamn.Förstora bilden

Lyft av ett flygplan med kranen i Södra hamn, 9 juli 1926. Foto: Okänd

Ett flygplan lyfts i Södra hamn
Löjtnant Sköld har beställt lyft av ett flygplan med hamndirektionens kran i Södra hamn. Flygplanet, som tillhörde svenska marinen, kallades Hansa Brandenburg 40, och var tillverkat av Svenska Aero AB Heinkel. Det fanns plats för två man, motorn var på 260 hk och maxhastigheten 140 km/h. Topphöjden beräknades vara 4000 meter. I förgrunden syns stockar som lades ut till underlag för säckar med varor som lossats från båtar. Just dessa tillhörde Ångbåts- och speditionsaffären Larson & Lind.

Perspektivbild av Luleågata. En kvinna går mitt på vägen.Förstora bilden

Stationsgatan mot Prästgatan, år 1925. Foto: Okänd

Stationsgatan mot Prästgatan med järnvägsstationen i bakgrunden
Till vänster kvarteret Flundran och till höger kvarteret Gösen. Samtliga byggnader uppfördes under 1890-talet. Fr v A M Ryds fastighet från 1899, järnhandlare F L Sundbaums fastighet från 1897, byggmästare C A Flemströms fastighet från 1899 och byggmästare Gottfrid Svenssons fastighet från 1892.

Stor folksamling utanför domkyrkan. Kungaparet går till väntande bil.Förstora bilden

Firande av stadens 300-årsjubileum den 12 juli 1921. Foto:Henny Tegström, Luleå.

Kungligt besök när Luleå firar 300 år
Under stadens 300-årsjubileum besökte Gustaf V (1858-1950) och drottning Victoria (1862-1930) bland annat domkyrkan. Skolbarn bildar häck och blombeströr vägen till bilen.


Fyra korta men muskulösa unga män i brottardräkt.Förstora bilden

Boxare från Luleå Brottarklubb, 1920-talet. Foto: Okänd

Boxare från Luleå Brottarklubb. Fr v Bror Öhman, Bror "Snarven" Bäckström, Hans Gunnar Anderberg och Gottfrid Johansson. 

Text och bild är ett urval från utställningen Luleå stad under 1920-talet.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022