Varvsparken

Oskarsvarv eller Varvsparken som den egentiligen heter ligger på den sydvästra delen av stadshalvön närmast vattnet och är en viktig del av det gröna stråket som omsluter centrumhalvön.

Populärt promenadstråk

Varvsparken är flitigt använt område för motion och rastning av hund då det är en del av ett långsträckt grönområde som omsluter centrumhalvön. Parken består av mest av öppna klippta gräsytor och planterade träd.

Historisk plats

Under slutet av 1700-talet fick platsen namnet Bränneriudden då det anlades ett bränneri av sprit på platsen. Först vid mitten av 1800-talet fick det namnet Oskarsvarv då det uppförts skeppsvarv på platsen och namnet Oskar fick det som en hyllning till dåvarande kronprins Oskar.

Platsen användes sporadiskt för varvsverksamhet ända in på 1900-talet och ända in på 1990-talet för förvaring och magasinering av privatbåtar.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023