Blomplantering i förgrunden och gång- och cykelväg till höger som slingrar sig efter stranden

Varvsparken

Oskarsvarv eller Varvsparken som den egentiligen heter ligger på den sydvästra delen av stadshalvön närmast vattnet och är en viktig del av det gröna stråket som omsluter centrumhalvön.

Populärt promenadstråk

Varvsparken är flitigt använt område för motion och rastning av hund då det är en del av ett långsträckt grönområde som omsluter centrumhalvön. Parken består av mest av öppna klippta gräsytor och planterade träd.

Gång- och cykelväg som slingrar sig längs stranden kantad med vackra träd

Gång- och cykelväg som slingrar sig längs stranden kantad med vackra träd

Gång- och cykelvägen slingrar sig till vänster och till höger finns en mindre sandstrand

Längs gång- och cykelvägen finns flera små sandstränder för de som vill ta ett dopp i älven

Gång- och cykelvägen går längs hela strandkanten in mot varvsleden.

Gång- och cykelvägen går längs hela strandkanten in mot varvsleden.

Historisk plats

Under slutet av 1700-talet fick platsen namnet Bränneriudden då det anlades ett bränneri av sprit på platsen. Först vid mitten av 1800-talet fick det namnet Oskarsvarv då det uppförts skeppsvarv på platsen och namnet Oskar fick det som en hyllning till dåvarande kronprins Oskar.

Ett 20-tal stora pråmar och närmare 30 skepp tillverkades på varvet. Mary Ann och Bull var två mindre, tvåmastare fartyg, som var de första svenska skepp som seglade jorden runt. Briggen Oskar slutade sina dagar i en sjöstrid i uruguayansk tjänst.

Platsen användes sporadiskt för varvsverksamhet ända in på 1900-talet och ända in på 1990-talet för förvaring och magasinering av privatbåtar.

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023