Park- och naturskötsel

Nästa gång du rör dig längs Luleås cykel- eller bilvägar lägg då märke till allt som omger vägen. Oavsett om det rör sig om gräsytor, träd, planteringar eller belysning står vi med största sannolikhet bakom skötseln av detta.

Driften av Luleås parker och naturområden är uppdelat på två distrikt - centrumdistriktet och ytterdistriktet. I skötseln och underhållet ingår bland annat gräsklippning, beskärning av buskar, utsmyckning och plantering av blommor, buskar och träd.

Skötseln är indelad i olika klasser där finpark är den klass som kräver mest skötsel. Hit hör bland annat Stadsparken och Hermelinsparken.

Vill du veta mer om vilka träd, buskar och blommor som du ser i våra parker kan du kontakta Stadsträdgården.

Centrumdistriktet

 • Bergviken
 • Bredviken
 • Centrumhalvön
 • Hertsön​
 • Kronan
 • Lerbäcken
 • Malmudden
 • Mjölkudden
 • Notviken
 • Skurholmen
 • Svartöstaden
 • Örnäset
 • Östermalm

Ytterdistriktet

 • Antnäs​
 • Bensbyn
 • Bergnäset
 • Björkskatan
 • Ersnäs
 • Gammelstad
 • Niemisel
 • Porsön
 • Råneå
 • Stadsön​
 • Storheden
 • Sunderbyn
 • övriga byar​


Kundcenter - Kontakt och felanmälan:
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 29 maj 2023