Bild på dammen i seminarieparken. Mitt i dammen flyter ett liten hus där det sitter en skrattmås på taken. I förgrunden simmar några gräsandshonor

Seminarieparken

Det här är platsen om du har vitsippsabstinens! Till ljudet av barn som leker i parkens lekplats kan du i början av maj finna vitsippor, blåsippor och gulsippor i full blom. Det kan vi tacka nitiska biologilärare vid det gamla seminariet för!

Arvet efter en skolträdgård

I landets skolor var skolträdgårdar en självklarhet fram till 1950-talet. Här skulle skolbarnen lära sig odla frukt och grönsaker för att bli friska, ordningsamma, skönhetsälskande och ekonomiskt medvetna. År 1890 hade 65 % av landets 2000 skolor någon form av skolträdgård. Till Luleås folkskoleseminarium från 1907 hörde en trädgård som läromedel för de blivande lärarna. Här planterades köksväxter och prydnadsväxter, men också sydligare buskar och trädslag som ask, ek, hagtorn, lind, lönn, oxel och poppel. Flera av dem lever än idag. Vid seminariet skulle de blivande lärarna få gedigna biologi- och trädgårdskunskaper till nytta för barnen.

Efter att seminariet lades ned har bebyggelsen steg för steg knaprat in på parkmarken. Nu finns bara förvildade rester kvar i den gamla Seminarieparken. Vid en damm nära Skurholmsfjärden finns ännu en riktigt sydsvensk vårflora med vitsippor. Andra arter att leta upp är sibirisk nunneört, gulsippa, blåsippa, strutbräken, getrams, ängsruta, röda vinbär, kirskål, mörkt kungsljus och kungsljus. Pestskråp med sina stora paraplyblad är också en kvarleva från den gamla parkanläggningen.

En stig leder in i skogen vid dammen kantad av ormbunkar

En stig leder in i skogen vid dammen kantad av ormbunkar

En stig leder till en träbro över ett vattendrag med lummiga växter omkring

Lummigt och med spännande växter.

Bild inne i skogen vid dammen, lummigt och med små broar

Våga dig in i skogen vid dammen. Här är det lummigt och det finns små broar över vattendragen

Fågeldamm

Vid dammen kan du hitta flera fågelarter, till exempel gräsand, duvor och skrattmåsar. Men många fler mellanlandar här i den lugna dammen eller på Skurholmsfjärden intill. Se även Sundsparken.

Bild på sittplatsen vid dammen med en andfamilj vid dammkanten

Vid dammen finns sittplatser för att kunna vila och titta på fåglarna

Vid fågeldammen möter man ett troll i skogskanten och stora svampar av trä

Vid fågeldammen möter man ett troll i skogskanten och stora svampar av trä

Två andhonor sitter vid dammkanten

Två andhonor vid dammkanten

En andhona vilar ut vid dammkanten

En andhona vilar ut vid dammkanten

Parkområde längs Skurholmsfjärden

Nedanför gamla seminariet mot Skurholmsfjärden finns stora gräsytor perfekta för picknick eller en en stund i solen. Eller sitta en stund på bänken och titta ut över Skurholmsfjärden. Här finns också en aktivitetsplats med möjlighet till att träna en stund.

En parkbänk som står på gräsmattan vänd mot Skurholmsfjärden

Sitt en stund och njut av stillheten och den vackra utsikten över Skurholmsfjärden

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023