Fågeldammsparken

Invid Gültzauuddens nordöstra ände ligger en liten vid där det sedan 1960-talet finns en fågeldamm där främst vilda sjöfåglar stannar till.

Stanna och ta del av fågellivet

Den lilla fågeldamsparken är den del av promenadstråket runt centrumhalvön. Fågeldammen ligger i en liten vik som i och med landhöjningen blir allt mindre. Här kan du gå runt den lilla dammen och ta del av fågellivet. Det är många vilka sjöfåglar som stannar till och häckar i den lilla dammen.

Dammen restaurerades i början på 2000-talet och är ett omtyckt utflyktsmål.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2023