Organisationsstädning

Behöver ni extra pengar i föreningen? Vill ni hjälpa oss att hålla Luleå rent och fint. Då kan den årliga organisationsstädningen vara något för er förening! Ett bra tillfälle att tjäna extra pengar samtidigt som ni hjälper till att hålla Luleå snyggt!

Organisationsstädningen sker i samarbete med Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.. Vi på kommunen förser er med sopsäckar och ansvarar för bortforsling av ihopsamlat skräp. Ni står för arbetet med skräpinsamlingen och att fulla sopsäckarna samlas i fina högar.

Ni blir tilldelade ett eller flera områden att städa och betalningen varierar mellan 2500 kr och 6000 kr per område med ett snitt på ca 3000 kr. Bäst betalt ger de största och skräpigaste områdena. Som storleksreferens kan nämnas att Hertsön är indelat i 6st områden och Lerbäcken är indelat i 2 områden.

Det är många föreningar som vill vara med och vi försöker göra så att alla som vill får åtminstone ett område att städa.

OBS! Förlängd ansökningstid

Anmälan är öppen mellan 1 mars och 14 april 2024

För varje enskilt bidrag finns dessutom ytterligare kriterier som en förening eller organisation måste uppfylla. Läs mer om det under respektive bidrag.

 • Föreningen ska ha valt styrelse, antagit stadgar samt varit verksam inom Luleå kommun i minst sex månader före bidragstillfället.
 • Föreningar/organisationer som ingår i samverkande organisation kan söka bidrag via den samverkande organisationen.
 • Ansökan ska ske digitalt av en behörig person utsedd av föreningens/organisationens styrelse. Beslutet om behörig person ska protokollföras och skickas in till kultur- och fritidsförvaltningens handläggare.
 • Föreningen/organisationen ska varje år uppdatera sin verksamhetsinformation i portalen för bidrag. I samband med årsmötet ska även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse skickas in. Av den ekonomiska redovisningen ska bland annat framgå det samlade belopp som medlemsavgifterna uppgått till.
 • Ansökningstid och regler framgår under respektive bidragstyp. Ansökan som inte inkommit inom ansökningstiden kommer att avslås.
 • Beviljat bidrag utbetalas till föreningens/organisationens plus- eller bankgiro. Bidrag betalas inte ut till konto som innehas av privatperson eller företag.
 • Kommunens eventuella fordran på förening/organisation kan regleras innan beviljat bidrag utbetalas. 
 • Om en förening lämnar oriktiga uppgifter i sin bidragsansökan eller på annat otillbörligt sätt försöker få bidrag kan föreningen stängas av från möjligheten att få bidrag. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalning grundats på oriktig uppgift, är föreningen/organisationen på begäran skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.
 • Bidragens belopp kan höjas eller sänkas beroende på omfördelning inom de kommunbidrag som fritidsnämnden får sig tilldelat av kommunfullmäktige

Om er förening ännu inte är registrerad på Interbook Go kontakta kultur- och fritidsförvaltningsens handläggare via kundcenter på 0920 - 45 30 00.

 1. Föreningen utser en behörig person som ansvarar för alla bidragsansökningar.
 2. Beslutet (med personens namn och e-postadress) protokollförs och skickas in digitalt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
 3. Därefter får personen användarnamn och lösenord till det elektroniska bidragssystemet Interbook och föreningen kan göra sin ansökan.

Är er förening redan registrerad på Interbook Go kan ni själva ändra eller lägga till ytterligare personer som ansvarar för era bidragsansökningar.

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 26 mars 2024