Trädgårdsföreingar

Trädgårdsföreningar i Luleå kommun kan ansöka om ett bidrag för att gynna trädgårdskulturens utvekling.

Ansökan kan göras mellan 1 september och 31 september.

  • Verksamheten ska föreningarnas verksamhet bidra till att gynna trädgårdskulturens utveckling i Luleå och Norrbotten.
  • Verksamheten ska verka som ideell förening med stadgar, styrelse, verksamhetsplanering och arrangera återkommande årsmöten med verksamhetsbeskrivning samt revisionsberättelse
  • Bifoga en verksamhetsplan och budget för kommande år, föreningens senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och även stryrelseuppgifter.
  • Föreningen ska klargöra sitt perspektiv och arbete med jämställdhet, barn och unga och mångfald. Dessa områden kommer även att innefattas i redovisningen för erhålla verksamhetsbidrag.

Om er förening ännu inte är registrerad på Interbook Go kontakta kultur- och fritidsförvaltningsens handläggare via kundcenter på 0920 - 45 30 00.

  1. Föreningen utser en behörig person som ansvarar för alla bidragsansökningar.
  2. Beslutet (med personens namn och e-postadress) protokollförs och skickas in digitalt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
  3. Därefter får personen användarnamn och lösenord till det elektroniska bidragssystemet Interbook och föreningen kan göra sin ansökan.

Är er förening redan registrerad på Interbook Go kan ni själva ändra eller lägga till ytterligare personer som ansvarar för era bidragsansökningar.

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 4 juli 2023