Bild på kalkylator och kvitton

Att tänka på innan ansökan

Gå igenom de kriterier och riktlinjer som gäller för det tänkta bidraget. Hur ser relationen ut mellan projekt/evenemang och kommunens kriterier och riktlinjer.

I beskrivningen av projektet eller evenemanget; var tydlig och beskriv enkelt vad ni vill göra. Låt flera läsa igenom er projektbeskrivning. Arbeta med texten en vända till.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Luleå kommun, tänk på detta i planering och genomförande av projekt/evenemang.

Ta kontakt med kommunen vid osäkerhet eller frågor!

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ligger till grund för er budget, och budgeten översätter er projektbeskrivning i siffror. Er budget ska i slutändan summeras till 0 kr. Budgeten är till för att se hur genomförbart projektet är, om ni kommer nå projektets målsättningar?

Er budget används också externt för att kommunicera om projektet är möjligt att genomföra. Det ger en realistisk bild av projektet/evenemanget, och tydliggör vilka resurser som behövs.

En genomarbetad idé och beskrivning är en förutsättning för en god budget och lyckat projekt/evenemang!

Budget

Kort om att skapa en budget:

  1. Dela upp projektets intäkter och kostnader i kategorier.
  2. Se kommunens kriterier och riktlinjer; vad får ni och vad får ni inte stöd för?
  3. Skapa underlag för varje kategori. Vad är det som kommer att kosta och hur mycket? Varifrån får ni era intäkter och hur mycket?
  4. Gör beräkningar, sammanställ och räkna igen. Ta dig tid att arbeta igenom budgeten. Behöver du hjälp, kan du använda dig av mallen här på sidan.

Vad ska inkluderas i en budget?

Kostnader: Till exempel löner/arvoden, hyra av lokaler, teknik, resor, logi, marknadsföring, administration och material. Glöm inte att projektet/evenemanget ska redovisas, vilket tar tid.

Intäkter: Till exempel bidrag från kommunen och/eller andra organisationer, egna medel, sponsorer, försäljning, biljettintäkter och egen insats i form av nedlagda ideella timmar.

Det kan också vara klokt att sätta 10 % av den totala budgeten på övriga/oförutsedda utgifter.

Tänk på att egen insats kan vara både en intäkt och en kostnad i er budget!

Ladda ner budget- och exempelmall i excel Excel, 18.8 kB.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023