Välkommen till Storsands förskola

Vi är en välkomnande förskola, där alla ska känna samhörighet, trygghet och omsorg.

Storsands förskola öppnades december 2016 i Gammelstad, Domarvägen 2.

Vår utemiljö och närmiljö ser vi som en viktig tillgång för barns lärande och utforskande. Naturen, med skogen, älven och stranden ger oss möjlighet att lära barnen att värna om miljön. Rörelseglädje främjar hälsa och skapar trygghet och tillit.

Storsands förskola har sex avdelningar och kan totalt erbjuda plats för cirka 105 barn mellan 1-5 år. På avdelningarna för de yngre finns normalt mellan 14 och 16 barn. Äldrebarnsavdelningarna har normalt mellan 19-21 barn

Nedre plan, avdelningarna för yngre barn:
Lövet, Stubben och Kotten.

Övre plan, avdelningar för äldre barn:
Björken, Granen och Tallen.

Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Storsands förskola
Domarvägen 2
954 32 Gammelstad

Avdelningar för yngre barn
Stubben: 0920-45 58 21, 076-141 38 64
Kotten: 0920-45 47 49, 076-141 11 64
Lövet: 0920-45 47 50, 076- 141 13 27

Avdelningar för äldre barn:
Granen: 0920-45 58 23, 076-141 38 07
Tallen: 0920-45 47 52, 076-141 13 98
Björken: 0920-45 47 51, 076-141 13 24

Kök: 0920-45 32 59

Förskolechef
Maria Hedlund
0920-45 52 73
maria.hedlund@skol.lulea.se

Ledningsstöd
Birgitta Schönfeldt-Asker
0920-45 52 74
birgitta.schonfeldt-asker@skol.lulea.se

Minimera
Senaste nytt