Stöd för landsbygdsutveckling

För att främja landsbygdsutvecklingen kan lokala utvecklingsgrupper eller liknade organisationer ansöka om stöd för särskilda projekt.

Stödet ges till projekt i ett förberedande skede då normalt inga andra stödformer finns tillgängliga. Stödet ska exempelvis kunna användas till att kartlägga förutsättningar kring projekt, exempelvis utredning, studieresa, marknadsundersökning samt uppstart av projekt. Stödet ska även kunna användas som medfinansiering till andra medel.

Kommunen har beslutat om följande utvecklingsområden för projektinriktat stöd:

 1. Lokal mobilisering - lokalt inflytande
 2. Natur- och kulturmiljöer
 3. Hållbar utveckling
 4. Näringslivsutveckling
 5. Boendemiljö och service

Ansökan ska innehålla:

 • Projekttid
 • Projektorganisation
 • Bakgrund
 • Syfte/mål
 • Målgrupp
 • Aktiviteter/genomförande
 • Jämställdhet
 • Budget
 • Resultat

Läs mer i Riktlinjer för projektinriktat stöd. Pdf, 2.5 MB.

Sidan uppdaterades den 5 april 2022