Ritning och förslag till avgränsning på Mjölkuddens centrum

Förändrad exploatering i Mjölkuddens centrum

Förslag till detaljplan för fastigheten Mjölkudden 3:11 och Skepparen 5
SBF 2023/192

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 januari 2023 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheten Mjölkudden 3:11 och Skepparen 5.

Planområdet är nuvarande Mjölkuddens centrum med parkeringar, centrumbyggnader, före detta apotek och vårdcentral samt det kringbyggda torget nordöst om det gula punkthuset. Punkthuset och övriga angränsande bostäder ingår inte i planområdet.

Syftet med ny detaljplan är att pröva förutsättningar för förändrad och utökad exploatering för centrumverksamhet och tillkommande bostäder.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Medborgardialog på plats i Mjölkuddens centrum sker torsdag 24 augusti 2023. Samråd om planen planeras ske under vintern 2024

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Matilda Eriksson
matilda.eriksson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024