Förtätning av bostäder på Mjölkudden 3:13

Förslag till detaljplan för Mjölkudden 3:13 SBF2022-1860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 oktober 2022 att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Mjölkudden 3:13.

Planområdet är beläget väster om Mjölkuddens centrum. Planområdet består av fastigheten Mjölkudden 3:13. Planområdet angräsas i väst och öst av bostadskvarter med byggnader i 2 våningar, i norr av ett parkeringshus och i söder av naturområde.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för förtätning med bostäder inom fastigheten Mjölkudden 3:13.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd av detaljplanen planeras kunna ske under vintern 2023.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Ruben Norén Selberg

Ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef Frida Lindberg

frida.lindberg@lulea.se


Sidan uppdaterades den 9 juni 2023