Förtätning av bostäder på Mjölkudden 3:13

Förslag till detaljplan för Mjölkudden 3:13 SBF2022-1860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 oktober 2022 att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Mjölkudden 3:13.

Planområdet är beläget väster om Mjölkuddens centrum. Planområdet består av fastigheten Mjölkudden 3:13. Planområdet angräsas i väst och öst av bostadskvarter med byggnader i 2 våningar, i norr av ett parkeringshus och i söder av naturområde.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för förtätning med bostäder inom fastigheten Mjölkudden 3:13.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Ruben Norén Selberg
Ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024