Jopikgården,
del av Hindersön 2:5

Luleå kommun säljer genom anbud Jopikgården, del av fastigheten Hindersön 2:5. Gården är bebyggt med mangårdsbyggnad, konferensbyggnad, bagarstuga och flertalet mindre byggnader så som förråd och uthus.
Gällande detaljplan anger att fastigheten får användas för konferens och friluftsliv.

Visning: Fastigheten visas torsdag 14 december. Visning sker endast efter tidsbokning.

Upplysningar och tidsbokning: Johan Danielsson, tel 0920-45 32 88 eller Linnéa Kempe, tel 0920-45 32 95.

Anbud: Skriftliga anbud märkta ”Anbud Jopikgården” ska vara förseglade och inlämnade till Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå, senast fredag 12 januari 2024.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Sidan uppdaterades den 2 januari 2024