Jopikgården,
del av Hindersön 2:5

Luleå kommun säljer genom anbud Jopikgården, del av fastigheten Hindersön 2:5. Gården är bebyggt med mangårdsbyggnad, konferensbyggnad, bagarstuga och flertalet mindre byggnader så som förråd och uthus. Gällande detaljplan anger att fastigheten får användas för konferens och friluftsliv.

Visning och anbud: Information kommer under våren 2024.

 

Sidan uppdaterades den 15 april 2024