Vad är GIS?

GIS är en förkortning som består av ynka tre bokstäver men inrymmer oändligt många möjligheter. Så vad är GIS? Jo, GIS är en förkortning som står för geografiska informationssystem.

Ett geografiskt informationssystem är i sin tur ett IT-system som kan läsa kartor och därmed förstår spatiala, eller geografiska data (geodata).

GIS eller ibland Geografisk IT används även som ett uttryck för själva den teknik som kan hantera geografiska data, information och kartor.

Ett GIS är system som används på olika sätt

Ett GIS kan vara olika stort, beroende på vilka tjänster och program som erbjuds. En vanlig service som bygger på GIS-tekniken är karttjänster som talar om var något finns och hur du tar dig dit. Google Maps är en vanlig sådan karttjänst och alltså ett typ av GIS.

På kommunen har vi många olika GIS eller det vi kan kalla för vår GIS-plattform. Kommunkartan är en applikation, kommunens eget Google Maps, men med information som Google Maps saknar.

Internt på kommunen används också ett enklare verktyg kallat WebGIS där man kan dela karttjänster och lägesrelaterad information mellan förvaltningarna på ett enkelt sätt.

Några använder professionella GIS-program för analyser. Även olika CAD (Computer Aided Design)-program används inom kommunen och CAD-data som skapas och används kan också visas tillsammans med kartdata från våra GIS.

Vissa kommer i kontakt med våra kartor och geodata via mobila appar.

Luleå kommuns GIS-plattform består helt enkelt av en hel uppsättning av program och appar, med geodata som erbjuder stöd inom många arbetsområden och arbetsflöden.

GIS har verktyg för en mängd behov

Kommunens GIS-plattform erbjuder också analysfunktioner som gör det möjligt att utföra analyser, skapa scenarier och se var på en karta saker troligast kan komma att ske.

Det går också att följa händelser och få uppdateringar i realtid, att spåra händelser bakåt och att dela information mellan personer som behöver tillgång till det.

Bland mycket annat!

Kommunens GIS-plattform

Kommunens GIS-plattform består av en mängd olika verktyg och möjliggör olika sätta att arbeta:

  • Vi är med i geodatasamverkan och får via det tillgång till myndigheters geodata. Läs mer: www.geodata.se Länk till annan webbplats.
  • Vi skapar och underhåller också egna geografiska data som vi skickar eller delar med olika myndigheter.
  • Vi har gemensam lagring av geodata i databaser (Lagring)
  • Vi har gemensam kartserver som skapa så kallade karttjänster vilka kan användas i många olika system (Karttjänster)
  • Vi samlar in egna geografiska data och skapar digitala kartor av mätdata (Lagras i kommunens geodatalager)
  • Vi har olika desktop GIS och CAD applikationer som skapar, uppdaterar kart och geodata och ritningar med tillhörande data (Byggnads Informationsmodeller, BIM)
  • Vi har system för att bygga egna mobila kartapplikationer (Mobila kartlösningar)
  • Vi har olika verksamhetssystem (GIS) för ärendehantering, bearbetning, ajourhållning och analys av kartdata
  • Vi har en strategi att följa vedertagna gällande standards för datalagring
  • Vi samverkar i GIS-frågor med andra kommuner och myndigheter

Sidan uppdaterades den 1 november 2019