Vi planerar Rutviks arbetsplatsområde

Ett cirka 35 hektar stort arbetsplatsområde söder om Rutviksvägen planeras bli ett attraktivt alternativ för företag som söker en plats med bra kommunikationer.

Korta fakta om projektet

Ett nytt arbetsplatsområde bedöms bli aktuellt i Rutvik. Planområdet är i dag obebyggt och består till största delen av skog. Området är cirka 35 hektar stort och ligger söder om byakärnan i Rutvik, Rutviksvägen och väster om väg E4. Syftet med området är att skapa förutsättningar för ett nytt arbetsplatsområde där nya verksamheter ska kunna etableras.

Här planerar vi att bygga

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Avverkning av skog

Vi avverkar nu skog på området och bygger en tillfällig skogsbilväg för att kunna transportera ut virket. Avverkning inom området kommer att ske under mars månad 2024 och bortforsling av virket sker löpande.

Ett cirka 50 meter brett naturmarksområde med skog sparas mellan Rutviksvägen och det nya verksamhetsområdet för att minska eventuella störningar vid befintlig bebyggelse i Rutvik. Den sparade skogen minskar sikten in mot arbetsplatsområdet och dämpar även eventuellt buller. Naturmarken som sparas minskar också den visuella påverkan av arbetsplatsområdet vid Rutviksvägen som är en av infarterna till världsarvet Gammelstads kyrkstad.

Tidplan

  • Sommaren 2023: Detaljplan antagen
  • Vårvintern 2024: Avverkning och bortforsling av virke pågår under mars månad
  • Sommaren 2024: Upphandling av entreprenör för gata och vatten/avlopp
  • Hösten 2024 - hösten 2025: Planerad start av byggnation av gator och vatten/avlopp
  • Hösten 2024: Tilldelning av tomter kan påbörjas

Bilder

Mer om projektet

Rutvik arbetsplatsområde har ett strategiskt läge, kommer bli modernt och ska skapa arbetstillfällen när Luleå växer. Arbetsplatsområdet erbjuder ett unikt läge nära E4:an och väg 97. Det är en logistiskt attraktiv plats för företag som söker en plats med bra kommunikationsmöjligheter och en tätortsnära placering.

– Vi har stor efterfrågan på mark för verksamheter och arbetsplatser i Luleå kommun, särskilt intressant är mark i anslutning till goda kommunikationer. Nya verksamheter inom alla möjliga branscher växer i Luleå idag, till exempel nya industrier, verkstäder, kontor och underleverantörer. Rutvik är ett attraktivt område, där kommunen idag äger mark och har ett bra läge utefter E4, med närhet till stan. Rutvik är även ett växande bostadsområde, med bra förskola och skola i byn, samt tillgång till lokalbuss, säger Carina Sammeli kommunalråd Luleå kommun.

Kontakt

Stefan Nilsson
Projektledare, mark- och exploatering
stefan.nilsson@lulea.se
Tel växel 0920-45 30 00, val 2

Vi planerar också

Sidan uppdaterades den 4 april 2024