Vi bygger längs Riksdalervägen på Lerbäcken säsongen 2024

Arbetena som ska utföras på gatan är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering.

Kort fakta om projektet

Arbetet innebär att det emellanåt, under korta stunder, kommer att vara begränsad framkomlighet till er fastighet och i området. Dessutom är en del tunga maskiner i drift. För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Här bygger vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Bra att tänka på

I samband med att vi arbetar på ert område vill vi att ni hanterar era sopkärl, brevlådor och fordon utifrån rådande omständigheter och flyttar på dem när vi är i närheten av er fastighet.


Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Tidplan

  • Juni 2024: Byggstart
  • v 29-31: Semesterperiod för vår personal
  • September 2024: Avslut arbete
Här ses vårt arbetsområde på Riksdalervägen säsong 20204

Här ses vårt arbetsområde på Riksdalervägen säsong 20204

Håll koll på buskar och träd

För att underlätta vårt arbete och undvika skador på era buskar och träd bör ni ansa dem så att de växer inom eget tomtområde.

Mer info finns på www.lulea.se/samhalle--gator/gator-och-trafik/trafikmiljo-sakerhet-och-resvanor

Kontakt

Projektledare arbete Riksdalervägen, Henrik Lövgren.
Luleå kommun 0920 45 32 97

E-post: nyamarkavtalet@lulea.se

Arbetsledning NYAB, 0920 31 020

Markavtalet genomförs som ett samverkansprojekt mellan
Luleå kommun och NYAB.

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 16 maj 2024