Vi bygger om Landbovägen - Sunderbyn

I samband med arbetet vid bostäderna på Landbovägen flyttas en del av jobben ut mot Hammarenvägen vilket innebär en tillfällig flytt av busshållplatsläget

Arbetet längs Landbovägen pågår.

Arbetet längs Landbovägen pågår.

Kort fakta om projektet

Arbetena som ska utföras på gatan är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering.

Här bygger vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Arbetena som ska utföras på gatan är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering. I samband med att vi arbetar på ert område vill vi att ni hanterar era sopkärl, brevlådor och fordon utifrån rådande omständigheter och flyttar på dem när vi är i närheten av er fastighet.

Arbetet innebär att det emellanåt, under korta stunder, kommer att vara begränsad framkomlighet till er fastighet och i området. Dessutom är en del tunga maskiner i drift.

För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Tidplan

  • Juni 2024: Byggstart
  • vecka 29-31: semesterperiod för personalen
  • September 2024: Arbetet är färdigt

Här är vårt arbetsområde

Här på kartan ses området för vårt arbete längs Landbovägen och delar av Hammarenvägen under säsongen 2024

Här på kartan ses området för vårt arbete längs Landbovägen och delar av Hammarenvägen under säsongen 2024. Busshållplatsläget flyttas under byggperioden.

Tänk på detta när vi arbetar i bostadsnära miljö

För att underlätta vårt arbete och undvika skador på era buskar och träd bör ni ansa dem så att de växer inom eget tomtområde.

Mer info finns på www.lulea.se/samhalle--gator/gator-och-trafik/trafikmiljo-sakerhet-och-resvanor

Kontakt

Projektledare arbete Landbovägen, Henrik Lövgren, Luleå kommun
0920 45 32 97
E-post: nyamarkavtalet@lulea.se
Arbetsledning NYAB, 0920 31 020

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 12 juni 2024