Vi bygger nya Hertsöskolan

Vi bygger också nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård och matsal. Skolan beräknas stå klar 2026.

Kort fakta om projektet

2021 upptäckte Luleå kommun att Hertsöskolan drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Samma år beslutade kommunen att en ny skola skulle byggas på Hertsön och även ett nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård samt matsal och kök.

Nya skolan är beräknad att kunna ta emot upp till 600 elever från årskurserna 4–9. Byggnationen förväntas påbörja år 2023 och vara klart 2026.

Här bygger vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Nuvarande Hertsöskolan

Vill du veta mer om Hertsöskolan och hur skolan bedrivs idag?

Tidplan

  • Hösten 2021: Barn- och utbildningsnämnden meddelar att en ny skola ska byggas.
  • November 2022: Detaljplanen vinner laga kraft.
  • Maj 2023: Upphandling av byggentreprenör igång.
  • Juni 2023: Anbudstiden förlängs och därmed genomförandetiden från år 2025 till 2026. Bygglov för nya Hertsöskolan med bibliotek, fritidsgård och sporthall klart.
  • 2026: Beräknas nya Hertsöskolan vara färdigt.

Bilder

Visionsbild på huvudingången och framsidan av framtida Hertsöskolan.

Visionsbild på huvudingången och framsidan av framtida Hertsöskolan. Illustration: Norconsult.

Visionsbild under kvällstid på huvudingången och framsidan av framtida Hertsöskolan.

Huvudingången och framsidan under kvällstid. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på framtida Hertsöskolan i dagsljus. Bilden visar en skolbyggnad i rött och trä. Byggnaden har stora fönsterpartier och en klocka på fasaden.

Visionsbild på framtida Hertsöskolan. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på framtida Hertsöskolan under nattetid. Bilden visar en skolbyggnad i rött och trä. Byggnaden har stora fönsterpartier och en klocka på fasaden. På fasaden finns lampor som lyser i kvällsmörkret.

Hertsöskolan under kvällstid. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på framtida sporthallen på Hertsön.

Visionsbild på Hertsöns framtida sporthall. Illustration: Norconsult.

Visionsbild på Hertsöns framtida sporthall kvällstid.

Hertsöns framtida sporthall under kvällstid. Illustration: Norconsult.

Ritningar och andra dokument

Här hittar du ritningar och andra dokument för nya Hertsöskolan med bibliotek, sporthall och fritidsgård.

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kommunikatör Adam Larsson Englund.
adam.larsson.englund@lulea.se
Kundcenter val 2: 0920-45 30 00

Vi bygger också

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 20 september 2023