Utfartsbidrag enskilda vägar

2019-08-14

Vår ambition om att förenkla ansökningssystemet för utfartsbidrag för enskilda vägar har varit hög och ett system för att genomföra ansökningarna via e-tjänst på datorn var tänkt att tas i bruk från och med i höst. Dessvärre fungerar inte systemet som tänkt för denna typ av tjänst och vi är tvungen att återgå till de ordinarie rutinerna för ansökningarna.

Ansökningarna kommer fram till att en fungerande teknisk lösning tagits fram att ske via E-post och det ligger minst ett år fram i tiden innan ett nytt sådant system är framtaget.

Notera att; De som beviljats utfartsbidrag för enskilda vägar 2018 behöver
i n t e förnya sin ansökan för 2019. Detta förutsatt att inga förändringar har skett under året. Det sker en automatisk utbetalning av bidragen i slutet av 2019.

De här uppgifterna vill vi ha av dig

När du som fastighetsägare ansöker om bidrag till underhållskostnad för enskild väg finns det några frågor vi vill ha svar på. Det är:

  • Antalet fastighetsägare vid vägen
  • Antal fastigheter vid vägen bebodda hela året
  • Väglängd, meter
  • Ansluter till allmän väg
  • Ansluter till enskild väg
  • Dessutom ska du ha underskrift av övriga boende längs vägsträckan.

Utförlig information finns i stycket under detta. "Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar".

Kontakt:

Niklas Öhman, Stadsbyggnadsförvaltningen – Drift & Underhåll
0920-45 45 86, 070-616 45 86

Ansökan:

Ansökan skickas i första hand med E-post till: niklas.ohman@lulea.se

Postadress för dig som inte har tillgång till dator:

Luleå kommun
Niklas Öhman
971 85 Luleå

Återställ
Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar