Utfartsbidrag enskilda vägar

Att söka kommunalt bidrag till underhållskostnad för enskild utfartsväg  är enkelt. Här kan du läsa vilka bestämmelser som gäller och ansöka via vår e-tjänst.

När du som fastighetsägare ansöker om bidrag till underhållskostnad för enskild väg finns det några frågor vi vill ha svar på. Det är:

  • Antalet fastighetsägare vid vägen
  • Antal fastigheter vid vägen bebodda hela året
  • Väglängd, meter
  • Ansluter till allmän väg
  • Ansluter till enskild väg

Registrera först - sök bidrag sedan

Ansökan görs från och med hösten 2019 via Luleå kommuns bidragsystem Interbook GO. För att kunna göra ansökningarna via systemet måste du först registrera dig som kund i systemet. Fyll i uppgifterna som efterfrågas och skicka in. När du är registrerad läggs du in i bidragsgruppen och du får upp fliken bidrag när du loggar in i systemet.

Föreningar som har bankgiro eller plusgiro rekommenderas att registrera dessa i formuläret för att underlätta utbetalningar. Privatpersoner måste meddela kontouppgifterna via själva bidragsansökan.

Instruktioner på hur ni söker bidraget skickas ut efter att registrering skett i systemet.

Vid frågor och funderingar kring bidrag- och bokningssystemet kontakta:
Josephine Linder, 0920-45 56 04

Återställ
Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar